Tilskrive salg til personale

Mens du behandler en bestilling i Shopify POS, kan du tilskrive salg til en medarbeider fra handlekurven. Hvis du vil tilskrive salg til et personalmedlem, må du legge til personalmedlemmet i salget før du fullfører bestillingen.

Du kan spore personalets ytelse og salgstilskrivning ved å bruke rapporten Detaljhandelsalg fra personale som hjalp med salget.

Tilskriv en hel transaksjon fra handlekurven til et personalmedlem

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til et personalmedlem.

Steg:

  1. I handlekurven trykker du på Flere handlinger.
  2. Trykk på Legg til personale.
  3. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk på Lagre.

Tilskriv en hel transaksjon til et personalmedlem fra smart-rutenettet

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til et personalmedlem fra smart-rutenettet.

Steg:

  1. Klikk på Legg til personalmedlem fra smart-rutenettet.
  2. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk deretter på Lagre.

Fjern et personalmedlem fra en vare i en transaksjon

  1. I handlekurven trykker du på produktet du har lagt til personale på.
  2. Trykk på Solgt av.
  3. Trykk Fjern eller velg et nytt personalmedlem.
  4. Trykk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis