Tilskriv salg til personalmedlem

Mens du behandler en bestilling i Shopify POS kan du tilskrive et salg eller varer i et salg til personalmedlemmer fra handlekurven eller fra smart-rutenettet. Hvis du ønsker å tilskrive et salg til et personalmedlem må du legge til personalmedlemmet i salget før du fullfører bestillingen. Du kan søke etter personalmedlemmet ved å skrive inn navnet eller bla gjennom personallisten for å velge personalmedlemmets navn. Nylig tilskrevne personalnavn vises øverst når du søker etter personalmedlemmer.

Du kan spore personalets ytelse og salgsattribusjon ved å bruke rapporten Detaljsalg etter personalmedlemmer som er tilskrevet salget. Hvis du for eksempel gir personalet kommisjoner kan du spore kommisjonene deres i rapporten.

Tilskriv en hel transaksjon fra handlekurven til et personalmedlem

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til ett personalmedlem.

Steg:

 1. I handlekurven trykker du på Flere handlinger.
 2. Trykk på Tilskriv salg til personalmedlem.
 3. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk på Lagre.

Tilskriv en vare i handlekurven til et personalmedlem

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til ett personalmedlem. Hvis bestillingen inneholder varer som skal tilskrives ulike personalmedlemmer kan du gjenta trinnene med ulike personalmedlemmer etter behov.

Steg:

 1. Trykk på varen i handlekurven.
 2. Trykk på Tilskriv salg til personalmedlem i visningen Administrer vare.
 3. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk på Lagre.

Tilskriv en hel transaksjon til et personalmedlem fra smart-rutenettet

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til ett personalmedlem fra smart-rutenettet.

Steg:

 1. Klikk på Tilskriv salg fra smart-rutenettet.
 2. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk deretter på Lagre.

Fjern et personalmedlem fra en vare i en transaksjon

 1. I handlekurven trykker du på produktet du har lagt til personale på.
 2. Trykk på Solgt av.
 3. Trykk Fjern eller velg et nytt personalmedlem.
 4. Trykk på Lagre.

Vis personalattribusjon i bestillingsdetaljene

Personalet som tilskrives fullførte bestillinger vises i Personale-seksjonen på siden Bestillingsdetaljer.

Personale-seksjonen for bestillingen inneholder følgende:

 • Personalattribusjon: navnet eller navnene på personalet som er tilskrevet varelinjene. Du kan trykke på denne seksjonen for å vise flere detaljer.
 • Personale i kassen: navnet på personalmedlemmet som fullførte bestillingen.

Finn ut mer om hvordan du søker etter bestillinger i Shopify POS.

Vis personalattribusjon under et bytte eller en retur

Du kan se personalmedlemmer som er tilordnet varelinjer når du returnerer eller bytter varer i en bestilling.

For å vise personalattribusjonen trykker du på varelinjen du returnerer eller bytter. Personalattribusjonen vises i Personale-seksjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis