Tilskrive salg til personalmedlemmer

Når du behandler en bestilling i Shopify POS, kan du tilskrive et salg eller varer i et salg til personalmedlemmer fra handlekurven eller fra smart-rutenettet. Du kan søke etter personalmedlemmet ved å skrive inn navnet eller bla gjennom personallisten for å velge personalmedlemmets navn. Navn på nylig tilskrevede personalmedlemmer vises øverst når du søker etter personalmedlemmer.

Du kan spore personalets ytelse og salgsattribusjon ved å bruke rapporten Detaljsalg etter personalmedlemmer som er tilskrevet salget. Hvis du for eksempel gir personalet kommisjoner kan du spore kommisjonene deres i rapporten.

Tilskriv salg til et personalmedlem fra handlekurven

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til ett personalmedlem.

Hvis du har Shopify POS Pro-abonnementet, kan du konfigurere innstillinger for salgsattribusjon. Du kan velge å kreve at personalet manuelt skal tilskrive salg til personalmedlemmer, eller automatisk tilskrive salg til personalmedlemmet i kassen ved betaling.

Steg:

 1. I handlekurven trykker du på Flere handlinger.
 2. Trykk på Tilskriv salg til personalmedlem.
 3. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk på Lagre.

Tilskriv en vare i handlekurven til et personalmedlem

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til ett personalmedlem. Hvis bestillingen inneholder varer som skal tilskrives ulike personalmedlemmer kan du gjenta trinnene med ulike personalmedlemmer etter behov.

Hvis du har Shopify POS Pro-abonnementet, kan du konfigurere innstillinger for salgsattribusjon. Du kan velge å kreve at personalet manuelt skal tilskrive salg til personalmedlemmer, eller automatisk tilskrive salg til personalmedlemmet i kassen ved betaling.

Steg:

 1. Trykk på varen i handlekurven.
 2. Trykk på Tilskriv salg til personalmedlem i visningen Administrer vare.
 3. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk på Lagre.

Tilskriv en hel transaksjon til et personalmedlem fra smart-rutenettet

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til ett personalmedlem fra smart-rutenettet.

Steg:

 1. Klikk på Tilskriv salg fra smart-rutenettet.
 2. Søk etter og velg personalmedlemmet du vil tilskrive salget til, og trykk deretter på Lagre.

Rediger personalattribusjon for fullførte bestillinger

Du kan redigere personalattribusjon for alle varer i en fullført bestilling med Tillatt-tillatelsen for Administrer salgsattribusjon for bestillinger

Steg:

 1. Gå til Bestillingsdetaljer for bestillingen du vil redigere personalattribusjon for.
 2. Trykk på Personalattribusjon under personalseksjonen.
 3. Trykk på en enkeltvare eller Attribuer alle varer for å endre personalattribusjonen for den respektive varen.
 4. Velg det nye personalmedlemmet, og trykk deretter på Lagre.

Fjern et personalmedlem fra en vare i en transaksjon

 1. I handlekurven trykker du på produktet du har lagt til personale på.
 2. Trykk på Solgt av.
 3. Trykk Fjern eller velg et nytt personalmedlem.
 4. Trykk på Lagre.

Vis personalattribusjon i bestillingsdetaljene

Personalet som tilskrives fullførte bestillinger vises i Personale-seksjonen på siden Bestillingsdetaljer.

Personale-seksjonen for bestillingen inneholder følgende:

 • Personalattribusjon: navnet eller navnene på personalet som er tilskrevet varelinjene. Du kan trykke på denne seksjonen for å vise flere detaljer.
 • Personale i kassen: navnet på personalmedlemmet som gjennomførte den opprinnelige bestillingen.

Finn ut mer om hvordan du søker etter bestillinger i Shopify POS.

Vis personalattribusjon under et bytte eller en retur

Du kan se personalmedlemmer som er tilordnet varelinjer når du returnerer eller bytter varer i en bestilling.

For å vise personalattribusjonen trykker du på varelinjen du returnerer eller bytter. Personalattribusjonen vises i Personale-seksjonen.

Send handlekurvattribusjoner

Når kunden har gjennomført en nettbasert betaling fra e-postkoblingen sendt fra en detaljhandelsbutikk, attribuerer Send handlekurv-funksjonen salget til POS-kanalen, detaljhandelslokalisasjonen og personalmedlemmet. Følgende rapporter gjenspeiler detaljhandelsattribusjonen fra bestillingsutkastet som opprettes av Send handlekurv:

 • Salg etter kanal
 • Detaljhandelsalg etter Point of Sale-lokalisasjon
 • Detaljhandelsalg fra personale ved register
 • Detaljsalg etter personalmedlem som er tilskrevet salget

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis