Tilskrive salg til medarbeidere

Mens du behandler en bestilling på Shopify POS for iPad, kan du tilskrive salg til en medarbeider fra handlekurven. Hvis du vil tilskrive salg til en medarbeider, må du legge til medarbeideren i salget før du fullfører bestillingen.

Du kan spore personalets ytelse og salgstilskrivning ved å bruke rapporten Detaljhandelsalg fra personale som hjalp med salget.

Tilskriv en medarbeider til en vare i en transaksjon

  1. I handlekurven trykker du på et produkt.
  2. Trykk på Legg til personale som solgte vare.
  3. Velg personalmedlemmet du vil registrere salget til, og trykk på Lagre.

Fjern en medarbeider fra en vare i en transaksjon

  1. I handlekurven trykker du på produktet du har lagt til personale på.
  2. Trykk på Solgt av.
  3. Trykk på Fjern eller velg et nytt personalmedlem.
  4. Trykk på Lagre

Tilskrive en medarbeider en hel transaksjon

Du kan tilskrive salg for alle varene i en bestilling til en medarbeider.

  1. I handlekurven trykker du på Flere handlinger.
  2. Trykk på Legg til personale.
  3. Velg medarbeideren du vil tilskrive salget til.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis