ระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของพนักงาน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อบน Shopify POS คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายให้แก่พนักงานได้จากตะกร้าสินค้า หากคุณต้องการระบุที่มายอดขายว่ามาจากพนักงาน คุณจะต้องเพิ่มพนักงานรายดังกล่าวไปยังการขายที่ต้องการก่อนดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและยอดขายของพนักงานได้โดยใช้รายการยอดขายปลีกตามพนักงานที่ปิดการขาย

ระบุตัวพนักงานไปยังสินค้าในธุรกรรม

  1. ในตะกร้าสินค้าให้แตะสินค้าหนึ่งๆ
  2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ขายสินค้า
  3. เลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุยอดขายไปให้ แล้วแตะ “บันทึก"

ลบพนักงานออกจากรายการในธุรกรรม

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะสินค้าที่คุณเพิ่มพนักงานเข้าไป
  2. แตะที่ขายโดย
  3. แตะล้างหรือเลือกพนักงานใหม่
  4. แตะที่บันทึก

ระบุพนักงานไปยังธุรกรรมเต็มรูปแบบ

คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้แก่พนักงานเพียงคนเดียวก็ได้

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม
  2. แตะเพิ่มพนักงาน
  3. เลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุยอดขายไปให้ แล้วแตะ “บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี