ระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของพนักงาน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อบน Shopify POS คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายให้แก่พนักงานได้จากตะกร้าสินค้า หากคุณต้องการระบุที่มายอดขายว่ามาจากพนักงาน คุณจะต้องเพิ่มพนักงานรายดังกล่าวไปยังการขายที่ต้องการก่อนดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและยอดขายของพนักงานได้โดยใช้รายการยอดขายปลีกตามพนักงานที่ปิดการขาย

ระบุที่มาของพนักงานไปยังธุรกรรมเต็มรูปแบบจากตะกร้าสินค้า

คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้แก่พนักงานเพียงคนเดียวก็ได้

ขั้นตอน:

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม
  2. แตะเพิ่มพนักงาน
  3. ค้นหาและเลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุลักษณะการขาย จากนั้นแตะที่ "บันทึก"

ระบุลักษณะพนักงานในการธุรกรรมแบบเต็มจากสมาร์ทกริด

คุณสามารถระบุลักษณะยอดขายของสินค้าทั้งหมดในการสั่งซื้อให้กับพนักงานหนึ่งคนได้จากสมาร์ทกริด

ขั้นตอน:

  1. จาก สมาร์ทกริด ให้คลิก ที่ "เพิ่มพนักงาน"
  2. ค้นหาและเลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุว่าเป็นผู้ขายสินค้ารายการดังกล่าว จากนั้นแตะที่ “บันทึก”

ลบพนักงานออกจากรายการในธุรกรรม

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะสินค้าที่คุณเพิ่มพนักงานเข้าไป
  2. แตะที่ขายโดย
  3. แตะล้างหรือเลือกพนักงานใหม่
  4. แตะที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี