ระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของพนักงาน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อบน Shopify POS คุณสามารถระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้จากตะกร้าสินค้า หากคุณต้องการระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน คุณจะต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานรายดังกล่าวไปยังการขายที่ต้องการก่อนดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและยอดขายของพนักงานได้โดยใช้รายการยอดขายปลีกตามพนักงานที่ปิดการขาย

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

ดำเนินการระบุที่มาบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังสินค้าในธุรกรรม

  1. ในตะกร้าสินค้าให้แตะสินค้าหนึ่งๆ
  2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ขายสินค้า
  3. เลือกบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณต้องการให้เป็นปลายทางของการระบุที่มายอดขาย จากนั้นแตะที่ "บันทึก"

ลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกจากสินค้าในธุรกรรม

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะสินค้าที่คุณเพิ่มพนักงานเข้าไป
  2. แตะที่ขายโดย
  3. แตะที่ "ล้าง" หรือเลือกบัญชีผู้ใช้ของพนักงานใหม่
  4. แตะที่บันทึก

ดำเนินการระบุที่มาบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังธุรกรรมแบบเต็มรูปแบบ

คุณสามารถระบุที่มายอดขายของสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้เป็นผลงานของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานเพียงบัญชีเดียวก็ได้

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม
  2. แตะเพิ่มพนักงาน
  3. เลือกบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณต้องการให้เป็นปลายทางของการระบุที่มายอดขาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี