การระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงาน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อบน Shopify POS คุณสามารถระบุที่มาของยอดขายหรือสินค้าให้กับพนักงานได้จากตะกร้าสินค้าหรือจากสมาร์ทกริด คุณสามารถค้นหาพนักงานได้โดยพิมพ์ชื่อหรือเลื่อนผ่านรายชื่อพนักงานของคุณเพื่อเลือกชื่อพนักงาน ซึ่งระบบจะแสดงชื่อพนักงานที่ระบุแหล่งที่มาล่าสุดที่ด้านบนเมื่อคุณค้นหาพนักงาน

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและยอดขายของพนักงานได้โดยใช้รายงานยอดขายปลีกตามพนักงานที่ระบุที่มายอดขาย ตัวอย่างเช่น หากคุณเสนอค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงาน คุณสามารถติดตามค่าคอมมิชชันของพวกเขาในรายงานได้

ระบุพนักงานไปยังยอดขายจากตะกร้าสินค้า

คุณสามารถระบุที่มายอดขายสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้แก่พนักงานเพียงคนเดียวได้

หากคุณสมัครใช้งาน Shopify POS Pro คุณสามารถกําหนดการกำหนดค่าการตั้งค่าการระบุที่มาของยอดขายได้ คุณสามารถเลือกกำหนดให้พนักงานระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานด้วยตนเอง หรือระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานที่เครื่องคิดเงินในขั้นตอนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม
 2. แตะที่ “ระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของพนักงาน
 3. ค้นหาและเลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุลักษณะการขาย จากนั้นแตะที่ "บันทึก"

ระบุที่มาของพนักงานไปยังสินค้าจากตะกร้าสินค้า

คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้แก่พนักงานเพียงคนเดียวก็ได้ หากคำสั่งซื้อของคุณมีสินค้าที่ระบุที่มาไปยังพนักงานหลายราย คุณสามารถทําซ้ำขั้นตอนเหล่านี้กับพนักงานที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ

หากคุณสมัครใช้งาน Shopify POS Pro คุณสามารถกําหนดการกำหนดค่าการตั้งค่าการระบุที่มาของยอดขายได้ คุณสามารถเลือกกำหนดให้พนักงานระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานด้วยตนเอง หรือระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานที่เครื่องคิดเงินในขั้นตอนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. แตะที่สินค้าในตะกร้าสินค้า
 2. แตะที่ “ระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของพนักงาน” ในมุมมองจัดการสินค้า
 3. ค้นหาและเลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุลักษณะการขาย จากนั้นแตะที่ "บันทึก"

ระบุลักษณะพนักงานในการธุรกรรมแบบเต็มจากสมาร์ทกริด

คุณสามารถระบุที่มายอดขายของสินค้าทั้งหมดในการสั่งซื้อให้แก่พนักงานหนึ่งคนได้จากสมาร์ทกริด

ขั้นตอน:

 1. จากสมาร์ทกริด ให้คลิก “การระบุที่มายอดขาย
 2. ค้นหาและเลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุว่าเป็นผู้ขายสินค้ารายการดังกล่าว จากนั้นแตะที่ “บันทึก”

แก้ไขการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงานในคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถแก้ไขการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงานสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการการระบุที่มาของยอดขายสำหรับคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่รายละเอียดคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแก้ไขการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงาน
 2. แตะที่ “การระบุที่มาของยอดขายจากพนักงาน” ในส่วนพนักงาน
 3. แตะที่สินค้ารายการเดียวหรือระบุที่มาของสินค้าทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงานสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 4. เลือกพนักงานใหม่แล้วแตะ “บันทึก

ลบพนักงานออกจากรายการในธุรกรรม

 1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะสินค้าที่คุณเพิ่มพนักงานเข้าไป
 2. แตะที่ขายโดย
 3. แตะล้างหรือเลือกพนักงานใหม่
 4. แตะที่บันทึก

ดูการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงานในรายละเอียดการสั่งซื้อ

ระบบจะแสดงพนักงานที่ส่งผลให้เกิดคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ในส่วนพนักงานในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

โดยส่วนพนักงานของคำสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • การระบุที่มาของยอดขายจากพนักงาน: ชื่อของพนักงานที่ส่งผลให้เกิดการขายสินค้าเฉพาะรายการโดยคุณสามารถแตะที่ส่วนนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 • พนักงานที่จุดชำระเงิน: ชื่อของพนักงานที่ดำเนินการคำสั่งซื้อเดิมให้เสร็จสิ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหาคำสั่งซื้อของคุณใน Shopify POS

ดูการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงานในระหว่างการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

คุณสามารถดูพนักงานที่ส่งผลให้เกิดการขายสินค้าเฉพาะรายการได้เมื่อคุณคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าในคำสั่งซื้อรายการหนึ่ง

หากต้องดูการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงาน ให้แตะที่สินค้าเฉพาะรายการที่คุณจะส่งคืนหรือแลกเปลี่ยน โดยการระบุที่มาของยอดขายจากพนักงานจะแสดงในส่วนพนักงาน

ส่งการระบุแหล่งที่มาของตะกร้าสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการชำระเงินออนไลน์จากลิงก์ในอีเมลที่ส่งจากร้านค้าปลีก ฟีเจอร์ส่ง Send Cart จะระบุแหล่งที่มาของยอดขายไปยังช่องทาง POS, ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีก และพนักงาน รายงานต่อไปนี้จะแสดงการระบุแหล่งที่มาของร้านค้าปลีกจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างโดยฟีเจอร์ Send Cart:

 • ยอดขายตามช่องทาง
 • ยอดขายปลีกตามตำแหน่งที่ตั้งของ Point of Sale
 • ยอดขายปลีกตามพนักงานที่จุดชำระเงิน
 • การขายปลีกโดยพนักงานที่ได้มาจากการลดราคา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี