การรับสินค้าที่ร้านที่สั่งซื้อออนไลน์

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับลูกค้าในการรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้านค้าปลีก ข้างร้าน หรือตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ตามที่คุณเลือกไว้

หากต้องการดำเนินการข้างต้น คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนได้

อัตราค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านจะถูกกำหนดเป็นฟรีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับคำสั่งรับสินค้าแต่ละรายการจะต้องให้คุณหรือพนักงานยืนยันว่าสินค้าแต่ละรายการมีอยู่ในสต็อกสินค้า โดยหลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันสินค้าแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าได้ว่าสินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จการรับสินค้าเพื่อแนบไปกับคำสั่งซื้อได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่สังซื้อไว้ คุณต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อภายใน Shopify จากไม่ได้รับการจัดการเป็นจัดการแล้ว เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้แก่คุณและพนักงานของคุณว่ามีการรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีกต่อไป

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งในการจัดส่งสินค้ารับที่ร้านได้โดยการจัดการการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่คุณต้องการ เช่น คุณสามารถใช้การรับสินค้าเพื่อให้บริการการรับสินค้าที่จุดรับได้ โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์และมาถึงที่ร้านค้าแล้ว คุณสามารถให้ลูกค้าโทรติดต่อคุณ แล้วจึงนำเอาสินค้าตามคำสั่งซื้อไปส่งถึงมือลูกค้าได้

ในหน้านี้

สิทธิ์การใช้งาน

หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทาง เพื่อใช้ตัวเลือกการรับสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ประสบการณ์การชำระเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ลูกค้าของคุณจะสามารถเลือกใช้วิธีการจัดส่งและรับสินค้าในส่วนวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้ เมื่อลูกค้าเลือกรับสินค้า พวกเขาจะสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการรับคำสั่งซื้อของพวกเขาได้

ลูกค้าไม่สามารถเลือกให้สินค้าบางรายการจัดส่งและสินค้าบางรายการรับที่ร้านในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ ดังนั้นลูกค้าควรจะสั่งซื้อแยกต่างหากสองรายการ หากคุณใช้ธีมที่มีความพร้อมในการรับสินค้าให้ใช้งาน ลูกค้าจะสามารถดูได้ว่าสินค้าดังกล่าวพร้อมจำหน่ายสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของตน

ก่อนการตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถให้บริการการรับสินค้าที่ร้านได้:

ตามค่าเริ่มต้น การใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ยังหมายความว่าคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ผู้สั่งไม่ได้มารับสินค้าเองสามารถใช้สินค้าคงคลังได้จากจุดรับสินค้าหรือที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อ และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว หากจำเป็น หากเลือกตัวเลือก ขายต่อไปเมื่อหมดสต็อก สำหรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งแล้ว คุณก็สามารถรับคำสั่งซื้อสำหรับรับที่ร้านในพื้นที่ที่ไม่มีสินค้าคงคลังได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น

ตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนเองได้

การตั้งค่าได้แก่ การเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน การเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน และการระบุคำแนะนำในการรับสินค้าในการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้ว

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการรับสินค้าที่ร้าน ให้คลิก ตั้งค่า หรือไอคอน

 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งนี้มีบริการรับสินค้าที่ร้าน

 5. ในส่วนวันที่คาดว่าจะรับสินค้าได้ ให้เลือกระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการรับสินค้าที่ร้านจากเมนูดรอปดาวน์ ข้อมูลนี้จะแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็น

 6. ในส่วนการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้ว ให้ป้อนคำแนะนำในการรับสินค้าสำหรับลูกค้าของคุณ ช่องนี้แทนที่การปรับแต่งใดๆ ที่คุณมีในตัวแปร email_body ในเทมเพลตการแจ้งเตือนพร้อมให้รับสินค้าแล้ว

 7. คลิกที่บันทึก

จัดการตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้าน

แต่ละตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้านมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน
 • การระบุคำแนะนำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า เช่น เวลาเปิดให้บริการของร้านค้า หรือแจ้งเตือนให้ลูกค้านำสำเนาเอกสารการยืนยันคำสั่งซื้อของตนมาด้วย ข้อมูลจะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนที่คุณส่งเมื่อคุณเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้า
 • การเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงินตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกปกติแล้วจะพร้อมใน 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการรับสินค้าที่ร้าน ให้คลิกไอคอน

 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแก้ไข

 4. อัปเดตการตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน

 5. คลิกที่บันทึก

ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะไม่จัดการกับคำสั่งซื้อใดๆ ที่ต้องมีการจัดส่ง

ข้อพิจารณา

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • หากลูกค้าพยายามเลือกวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินให้กับสินค้าที่มีพร้อมจำหน่ายเฉพาะที่ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดว่าสินค้าไม่สามารถจัดส่งได้
 • สินค้าที่ต้องมีการจัดส่งและสินค้าที่ต้องรับที่ร้านเท่านั้นไม่สามารถอยู่ในตะกร้าสินค้าเดียวกันได้ หากลูกค้าพยายามชำระเงินสินค้าทั้งสองประเภทนี้ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะแสดงว่าสินค้าหมดสต็อก ลูกค้าต้องทำธุรกรรมแยกกันสองรายการ โดยธุรกรรมหนึ่งมีเฉพาะสินค้าที่สามารถจัดส่งได้ และอีกธุรกรรมหนึ่งมีเฉพาะสินค้าสำหรับรับที่ร้านเท่านั้น

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
 2. คลิกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง
 3. เพิ่มรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งนี้แล้ว จากนั้นคลิก บันทึก
 4. ไปที่ การตั้งค่า > การจัดส่งและการส่งมอบ
 5. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้กับแต่ละเขตการจัดส่งในแต่ละโปรไฟล์การจัดส่ง:
  1. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่ง ให้คลิก “จัดการ
  2. ในส่วน ต้นทางการจัดส่ง ให้คลิก "แสดงรายละเอียด"
  3. คลิกที่ “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสร้าง
  4. เลือกตัวเลือกลบอัตราจัดส่งออก แล้วคลิกที่ “เสร็จสิ้น” จากนั้นคลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณแล้ว คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

แสดงความพร้อมในการรับสินค้าแก่ลูกค้าของคุณ

ธีมบางธีมเปิดโอกาสให้คุณแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าพร้อมให้บริการสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ ในหน้าสินค้าแต่ละหน้า ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายหรือไม่ รวมถึงกรอบเวลาโดยประมาณในการรับสินค้า

หลังเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านเรียบร้อยแล้ว หน้าสินค้าจะแสดงว่าสินค้าดังกล่าวพร้อมให้รับที่ตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้านของคุณตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปหรือไม่ ข้อมูลนี้จะแสดงเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และมีการเลือก สินค้านี้เป็นสินค้าแบบจับต้องได้ ในส่วนการจัดส่งของรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าเท่านั้น

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. เลือกสินค้า

 3. ใต้ตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า

 4. ใต้การจัดส่ง ให้ทำเครื่องหมายที่สินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้

 5. คลิกที่บันทึก

หากคุณได้เปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเพียงแห่งเดียว ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ลูกค้าสามารถคลิก ดูข้อมูลร้านค้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าได้

หากคุณได้เปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าของหนึ่งในร้านค้าคุณ ลูกค้าสามารถคลิกที่ ตรวจสอบความพร้อมที่ร้านค้าอื่น เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรับสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านไว้

ขณะนี้ฟีเจอร์นี้พร้อมสำหรับการใช้งานในธีม Dawn และธีมแบบมีค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งในร้านค้าธีมของ Shopify

ปรับแต่งอีเมลการแจ้งเตือนสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

ระบบจะส่งอีเมลให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติว่าด้วยสถานะของคำสั่งซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับสินค้าที่ร้าน

คุณสามารถปรับแต่งข้อความเริ่มต้นของการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้

อีเมลการแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งไปให้ลูกค้าที่เลือกที่จะรับคำสั่งซื้อของพวกเขาเอง:

 • การยืนยันคำสั่งซื้อ
 • พร้อมให้รับสินค้าที่ร้านแล้ว
 • ลูกค้ารับสินค้าแล้ว

ปรับแต่งการแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อ

สำหรับเทมเพลตอีเมลการยืนยันคำสั่งซื้อ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าโดยใส่เนื้อหาในตัวแปร liquid ต่อไปนี้: {% if order.pickup_in_store? %}

หากคุณจำเป็นต้องรีเซ็ตเทมเพลตเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่เปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกการยืนยันคำสั่งซื้อ
 3. ในหัวข้ออีเมล ให้ป้อนคำอธิบายบรรทัดหัวข้อ ในเนื้อหาอีเมล ให้ป้อนข้อความอีเมล
 4. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งการแจ้งเตือนพร้อมให้รับสินค้าที่ร้านแล้ว

คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของการแจ้งเตือนพร้อมให้รับสินค้าที่ร้านแล้วสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการรับสินค้าที่ร้าน ให้คลิกไอคอน

 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในส่วนการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้ว ให้ป้อนคำแนะนำในการรับสินค้าสำหรับลูกค้าของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งการแจ้งเตือนลูกค้ารับสินค้าแล้ว

หากคุณจำเป็นต้องรีเซ็ตเทมเพลตเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่เปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิก ลูกค้ารับสินค้าแล้ว
 3. ในช่องหัวข้ออีเมล ให้ป้อนหัวเรื่องที่อธิบายรายละเอียดได้
 4. ในช่องเนื้อหาอีเมล ให้ป้อนข้อความอีเมล
 5. แตะที่บันทึก

เพิ่มไทล์หน้าจอหลักสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

หากคุณเพิ่มไทล์สำหรับการรับสินค้าที่ร้านไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณจะสามารถค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการรับสินค้าหรือทำเครื่องหมายว่ารับสินค้าแล้วได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณเพิ่มไทล์ ระบบจะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่ต้องเตรียมสำหรับการรับสินค้า คุณสามารถแตะที่ไทล์ การรับสินค้าที่ร้าน เพื่อดูคำสั่งซื้อที่คุณต้องตรวจสอบได้

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ให้แตะปุ่มเพิ่มไทล์บนหน้าจอหน้าหลักของแอป Shopify POS ของคุณ
 2. ไปที่การจัดการ > ดูคำสั่งซื้อที่มีการรับสินค้า
 3. แตะที่เพิ่ม
 4. ในหน้าจอหลัก ให้แตะที่เสร็จสิ้น

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนการรับสินค้าที่ร้านค้า

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชจากใน Shopify POS บนอุปกรณ์ของคุณให้แจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อใหม่ที่จะมีการรับสินค้าที่ร้าน เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแล้ว คุณสามารถแตะการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มขั้นตอนการรับสินค้า

ขั้นตอน

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ “” > “การตั้งค่า” > “การแจ้งเตือน
 2. แตะที่สวิตช์สลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือน

เตรียมคำสั่งซื้อให้พร้อมสำหรับการรับสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าได้เลือกรับสินค้าที่ร้านและดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือพนักงานของคุณต้องจัดสรรสินค้าตามคำสั่งซื้อดังกล่าว และแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าพร้อมให้มารับแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อ

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่ารับสินค้าแล้ว

หลังจากที่ลูกค้ามารับคำสั่งซื้อแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้ว

นอกจากนี้ หากคุณยืนยันเลขคำสั่งซื้อและชื่อของลูกค้าเมื่อพวกเขามารับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนด้วยก็ยิ่งดี หากคุณพิมพ์บันทึกการรับสินค้าของคำสั่งซื้อแล้ว คุณจะสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อนั้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี