การคืนสินค้าและการคืนเงินโดยใช้ Shopify POS

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อก็ได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

สินค้าที่คืนเงินจะถูกเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ของแอป Shopify POS ของคุณ

คืนสินค้าหรือคืนเงินให้สินค้าโดยใช้ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะที่คำสั่งซื้อของสินค้าที่กำลังถูกส่งคืน
 3. แตะที่การคืนสินค้า
 4. ใช้ + และ - เพื่อป้อนจำนวนของสินค้าแต่ละรายการที่คุณกำลังคืน
 5. แตะที่ถัดไป
 6. ตัวเลือกเสริม: คลิก เลือกเหตุผล เพื่อแสดงรายการตัวเลือกที่จะเลือกเพื่อคืนสินค้า

  • หากคุณคลิก “ถัดไป” ในหน้าเหตุผลในการคืนสินค้า คุณจะได้รับแจ้งให้ยอมรับเหตุผล “ไม่ทราบ” โดยคุณสามารถเพิ่มหมายเหตุสำหรับแต่ละเหตุผลได้
  • หากคุณเลือกเหตุผลในการคืนสินค้าเป็น “อื่นๆ” คุณจะต้องป้อนเหตุผล ทั้งนี้ เหตุผลในการคืนสินค้าจะไม่แสดงในคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ยังไม่จัดการ แต่คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีช่องข้อความแบบไม่กำหนดรูปแบบสำหรับระบุหมายเหตุการคืนเงินแทน
 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้แตะที่ “คืนสินค้ากลับสต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้” แล้วปิดใช้งานตัวเลือกการคืนสินค้ากลับสต็อก จากนั้นแตะ “บันทึก

 8. ตัวเลือกเสริม: แตะ “คืนเงินทิป” เพื่อขอคืนเงินทิปที่ให้ไป

 9. ตัวเลือกเสริม: แตะที่คืนเงินค่าจัดส่งเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 10. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้การคืนเงินในรูปแบบบัตรของขวัญเพื่อออกบัตรของขวัญให้แก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่ต้องคืน โดยจะต้องแพร่ผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญไปยังช่องทางการขาย POS เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้

 11. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธี คุณสามารถแบ่งการคืนเงินระหว่างวิธีการชำระเงินเดียวกันต่างๆ ที่ลูกค้าใช้ได้ ให้แตะแก้ไขในส่วนจำนวนเงินที่จะคืนเงินแล้วป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี

 12. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคืนเงินแล้ว ให้แตะที่การคืนเงิน

 13. ตัวเลือกเสริม: มอบใบเสร็จให้แก่ลูกค้า

 14. แตะที่ เสร็จสิ้น

ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ Shopify POS

หากสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อจะแสดงเป็นเวลาสูงสุด 15 นาทีหลังจากมีการสั่งซื้อ หลังจากผ่านไป 15 นาที ระบบจะประมวลผลธุรกรรมและเก็บเงิน สามารถยกเลิกได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะได้รับอนุญาตเท่านั้น คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ข้อจำกัดต่อไปนี้มีผลต่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ:

 • การยกเลิกการสั่งซื้อไม่พร้อมใช้งานในเยอรมนีหรืออิตาลี
 • ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินแบบแยกได้
 • คำสั่งซื้อที่ใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้ไม่สามารถยกเลิกได้:

ขั้นตอน:

 1. คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อจากหน้าจอการชำระเงินหรือจากหน้าจอคำสั่งซื้อได้:

  • ในขั้นตอนการชำระเงิน ให้แตะ “ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  • ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ” แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก จากนั้นแตะ “ยกเลิก
 2. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้แตะที่ปุ่มเพื่อ “คืนสินค้าทั้งหมดกลับสต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้” แล้วแตะ “ไม่ต้องคืนสินค้ากลับสต็อก

 3. แตะที่ถัดไป

 4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 5. แตะ “ยืนยันและดำเนินการ” หากคุณเปิดใช้งานการอนุมัติจากผู้จัดการแล้วและไม่ใช่ผู้จัดการ ผู้จัดการจะต้องป้อน PIN แล้วแตะที่ปุ่มลูกศรเพื่อยืนยันการยกเลิก

 6. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี