การคืนสินค้าและการคืนเงิน

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อก็ได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

ข้อควรระวัง หากคุณคืนเงินสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินหลายครั้ง คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

สินค้าที่คืนเงินจะถูกเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ของแอป Shopify POS ของคุณ

คืนเงินคำสั่งซื้อ

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่

 2. แตะที่คำสั่งซื้อ

 3. แตะที่คำสั่งซื้อของสินค้าที่กำลังถูกส่งคืน

 4. แตะที่การคืนสินค้า

 5. ใช้ + และ - เพื่อป้อนจำนวนของสินค้าแต่ละรายการที่คุณกำลังคืน

 6. แตะที่ถัดไป

 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณให้แตะเติมสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้แล้วปิดใช้งานตัวเลือกการเติมสินค้าและแตะบันทึก

 8. ตัวเลือกเสริม: แตะที่คืนเงินค่าจัดส่งเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 9. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้คืนยอดคงเหลือในรูปแบบบัตรของขวัญเพื่อออกบัตรของขวัญให้แก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่ต้องคืน

 10. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธี คุณสามารถแบ่งการคืนเงินระหว่างวิธีการชำระเงินเดียวกันต่างๆ ที่ลูกค้าใช้ได้ ให้แตะแก้ไขในส่วนจำนวนเงินที่จะคืนเงินแล้วป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ คือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถคืนเงินได้ด้วยวิธีการชำระเงินเดียวกัน

 1. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเหตุผลสำหรับการส่งคืน

 2. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคืนเงินแล้ว ให้แตะที่การคืนเงิน

 3. แตะที่ทำเครื่องหมายว่าคืนเงินแล้ว

 4. ตัวเลือกเสริม: มอบใบเสร็จให้แก่ลูกค้า

 5. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี