แลกเปลี่ยนสินค้าในคำสั่งซื้อ

เมื่อใช้งานแอป Shopify POS คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าและดำเนินการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส่งคืนเป็นสินค้าใหม่ได้ หากราคาระหว่างสองรายการแตกต่างกัน คุณก็สามารถเก็บหรือชำระเงินส่วนต่างในระหว่างการแลกเปลี่ยนได้

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ จากนั้นแตะที่คำสั่งซื้อ

  2. แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างการแลกเปลี่ยนหรือการส่งคืน

  3. แตะที่ "แลกเปลี่ยน" เลือกรายการที่มีการแลกเปลี่ยน แล้วแตะ "ถัดไป" สินค้าที่ส่งคืนจะถูกเพิ่มไปยังคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน POS ของคุณ

  4. จากรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่าย ให้เลือกสินค้าที่ใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ส่งคืน

  5. อัปเดตจำนวนสินค้าที่เลือก จากนั้นเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมหากต้องการ แล้วคลิกถัดไป

  6. หากมียอดคงเหลืออยู่ให้แตะที่คืนเงินหรือรวบรวมและดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากไม่มียอดคงเหลืออยู่ ให้แตะที่แลกเปลี่ยน

  7. แตะเสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี