แลกเปลี่ยนสินค้าในคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

เมื่อใช้งานแอป Shopify POS คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าและขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าที่ส่งคืนเป็นสินค้าใหม่ได้ หากราคาของสินค้าสองรายการแตกต่างกัน ให้รับหรือชำระเงินส่วนต่างในระหว่างการเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ

  2. แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างการแลกเปลี่ยนหรือการส่งคืน

  3. แตะที่ “แลกเปลี่ยน” เลือกรายการที่มีการแลกเปลี่ยน แล้วแตะ “ถัดไป” สินค้าที่ส่งคืนจะถูกเพิ่มไปยังคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน POS ของคุณ

  4. จากรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่าย ให้เลือกสินค้าที่ใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ส่งคืน

  5. อัปเดตจำนวนสินค้าที่เลือก จากนั้นเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมหากต้องการ แล้วคลิกถัดไป

  6. ตัวเลือกเสริม: แตะเพื่อเปิดใช้การทำเครื่องหมายสินค้าว่ายังไม่จัดการ เพื่อบอกว่าสินค้าดังจะถูกส่งไปยังลูกค้าในภายหลัง ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่สำหรับรายการสินค้า

  7. หากมียอดคงเหลืออยู่ให้แตะที่คืนเงินหรือรวบรวมและดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากไม่มียอดคงเหลืออยู่ ให้แตะที่แลกเปลี่ยน

  8. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี