แลกเปลี่ยนสินค้าในคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าที่ส่งคืนเป็นสินค้าใหม่ได้โดยใช้แอป Shopify POS หากราคาของสินค้าสองรายการแตกต่างกัน ให้รับหรือชำระเงินส่วนต่างในระหว่างการเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างการแลกเปลี่ยนหรือการส่งคืน
 3. แตะที่ “แลกเปลี่ยน” เลือกรายการที่มีการแลกเปลี่ยน แล้วแตะ “ถัดไป” สินค้าที่ส่งคืนจะถูกเพิ่มไปยังคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน POS ของคุณ
 4. ตัวเลือกเสริม: คลิก เลือกเหตุผล เพื่อแสดงรายการตัวเลือกที่จะเลือกเพื่อคืนสินค้า

  • หากคุณคลิก ถัดไป ในหน้าเหตุผลในการคืนสินค้า คุณจะได้รับแจ้งให้ยอมรับเหตุผล ไม่ทราบ โดยคุณสามารถเพิ่มหมายเหตุสำหรับแต่ละเหตุผลได้
  • หากคุณเลือกเหตุผลในการคืนสินค้าเป็น “อื่นๆ” คุณจะต้องป้อนเหตุผล ทั้งนี้ เหตุผลในการคืนสินค้าจะไม่แสดงในคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ยังไม่จัดการ แต่คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีช่องข้อความแบบไม่กำหนดรูปแบบสำหรับระบุหมายเหตุการคืนเงินแทน
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้แตะที่ “คืนสินค้ากลับสต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้” แล้วปิดใช้งานตัวเลือกการคืนสินค้ากลับสต็อก จากนั้นแตะ “บันทึก

 6. แตะที่ถัดไป

 7. จากรายการสินค้าที่มีอยู่ ให้เลือกสินค้าสำหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ส่งคืน

 8. อัปเดตจำนวนสินค้าที่เลือก จากนั้นเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมหากต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

 9. ตัวเลือกเสริม: สลับ ทำเครื่องหมายสินค้าว่ายังไม่จัดการ ในหมายเหตุว่าต้องส่งสินค้าดังกล่าวไปยังลูกค้าในภายหลัง ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่สำหรับรายการสินค้า

 10. หากมียอดคงเหลืออยู่ให้แตะที่คืนเงินหรือรวบรวมและดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากไม่มียอดคงเหลืออยู่ ให้แตะที่แลกเปลี่ยน

 11. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี