ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดไว้ในอุปกรณ์ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนอัตราภาษีสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS ได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ:

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีสำหรับสินค้ารายการเดียวในคำสั่งซื้อ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี