ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดไว้ในอุปกรณ์ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนอัตราภาษีสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ:

  1. ในหน้าแรกของแอป Shopify POS ของคุณให้แตะที่ภาษีในตะกร้าสินค้าของคุณ
  2. ปิดใช้งานหรือเปิดใช้อัตราภาษีใดๆ สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ และแตะที่ "ปิด"

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีสำหรับสินค้ารายการเดียวในคำสั่งซื้อ:

  1. ในหน้าจอแรกของแอป Shopify POS ของคุณ ให้แตะที่รายการในตะกร้าสินค้า
  2. ปิดใช้งานหรือเปิดใช้อัตราภาษีใดๆ สำหรับสินค้าดังกล่าวแล้วแตะ "บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี