บันทึกและกู้คืนตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

หากลูกค้าของคุณต้องการออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น แต่พวกเขาต้องการกลับมาอีกครั้ง คุณสามารถบันทึกตะกร้าสินค้าเป็น คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สำหรับมาดำเนินการในภายหลังได้ การบันทึกตะกร้าสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปยังคำสั่งซื้ออื่นได้โดยที่รายละเอียดของคำสั่งซื้อปัจจุบันไม่หายไป และเมื่อลูกค้ากลับมา คุณจะสามารถเรียกดูตะกร้าสินค้าโดยใช้ Shopify POS ได้

คุณสามารถใช้แท็บ คำสั่งซื้อ ใน Shopify POS เพื่อเข้าถึงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่บันทึกไว้ได้

บันทึกตะกร้าสินค้าเพื่อกู้คืนในภายหลัง

หากลูกค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนการชำระเงินแต่ต้องออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสิ้น เช่น หากต้องการซื้อสินค้าอื่น ต้องการโทรศัพท์ หรือต้องไปที่ตู้เอทีเอ็ม คุณสามารถบันทึกตะกร้าสินค้าเป็น คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ได้ ระหว่างที่ลูกค้าไม่อยู่คุณสามารถโต้ต้อบกับคำสั่งซื้ออื่นได้ เมื่อลูกค้ากลับมา คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่บันทึกไว้และทำการขายให้เสร็จสิ้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ ...
 2. ในส่วน ตะกร้าสินค้า ให้แตะ บันทึกเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 3. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า
 4. แตะบันทึกเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถเรียกดูตะกร้าสินค้านี้ได้เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการกับคำสั่งซื้อต่อ อุปกรณ์ Shopify POS และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ สามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

คุณสามารถดำเนินการทำธุรกรรมใหม่ให้เสร็จสิ้นได้ในระหว่างนี้

เรียกดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถเรียกดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ รวมถึงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้ลูกค้าทางออนไลน์ และลูกค้าตัดสินใจเข้ามาที่ร้านค้าเพื่อทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น คุณสามารถเรียกดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินนั้นและทำการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopify POS ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้

หลังจากที่คุณกู้คืนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว คุณสามารถดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น แก้ไข หรือลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือส่งตะกร้าสินค้าให้ลูกค้าทางอีเมลได้

ขั้นตอน:

 1. แตะที่ คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อทั้งหมด จากนั้นเลือกแบบร่าง
 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการกู้คืนแบบร่างจากช่องทางหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ปรับตัวกรองต่อไปนี้:

  • แตะที่ช่องทาง: POS จากนั้นเลือกช่องทาง: ส่วนผู้ดูแลเพื่อกู้คืนคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • แตะที่ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้ง: จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อรับสินค้าตามคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น
 3. แตะคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณต้องการเรียกดู

 4. ดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

หากมีตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ได้สร้างเมื่อสิ้นสุดวัน คุณสามารถส่งอีเมลตะกร้าสินค้าให้ลูกค้าได้

แก้ไขคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถแก้ไขและบันทึกรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้บน Shopify POS ตัวอย่างเช่น หากคุณบันทึกตะกร้าสินค้าของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าต้องออกก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น แต่เมื่อลูกค้ากลับมาและต้องการเพิ่มสินค้าอื่นๆ คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินก่อนที่ลูกค้าของคุณจะดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

 1. แตะที่คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อทั้งหมด จากนั้นเลือกรายการที่ยังไม่ชำระเงิน
 2. แตะคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แตะ “แก้ไขหรือชำระเงิน
 4. คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้โดยเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินอีกครั้ง ให้แตะที่ไอคอนถังขยะ > บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. ตัวเลือกเสริม: หลังจากที่คุณแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าของคุณสามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้

การลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ รวมถึงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. แตะที่ คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อทั้งหมด จากนั้นเลือกแบบร่าง
 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการกู้คืนแบบร่างจากช่องทางหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ปรับตัวกรองต่อไปนี้:

  • แตะที่ช่องทาง: POS จากนั้นเลือกช่องทาง: ส่วนผู้ดูแลเพื่อกู้คืนคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • แตะที่ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้ง: จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อรับสินค้าตามคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น
 3. แตะคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณต้องการแก้ไข

 4. แตะที่ลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

 5. ในโมดอล ให้แตะลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อยืนยันและลบแบบร่าง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี