เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า

Shopify POS จะบันทึกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อให้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอื่น คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้นได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอน:

  1. ให้แตะปุ่มเพิ่มลูกค้าในแอป Shopify POS
  2. ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้า จากนั้นแตะที่ชื่อของลูกค้าที่ต้องการในผลลัพธ์การค้นหา

คุณสามารถลบรายละเอียดของลูกค้าออกจากคำสั่งซื้อได้โดยแตะที่ลบลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี