การเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า

Shopify POS จะบันทึกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อให้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอื่น คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้นได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ไปยังตะกร้าสินค้าได้

ขั้นตอน:

  1. จากตะกร้าสินค้าในแอป Shopify POS ให้แตะ “เพิ่มลูกค้า
  2. ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้า จากนั้นแตะที่ชื่อของลูกค้าที่ต้องการในผลลัพธ์การค้นหา

คุณสามารถลบรายละเอียดของลูกค้าออกจากคำสั่งซื้อได้โดยแตะที่ลบลูกค้า

เพิ่มหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับยอดขายแต่ละรายการด้วยตนเอง

หากคุณสมัครใช้งาน Shopify POS Pro และคุณได้ตั้งค่ารายละเอียดลูกค้าเป็น “แนะนำ” หรือ “ต้องระบุ” พนักงานของคุณจะได้รับแจ้งให้เพิ่มข้อมูลลูกค้าที่ขาดหายไปในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่หรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

  1. ในตะกร้าสินค้า ให้แตะ “การชำระเงิน
  2. ในมุมมอง เพิ่มข้อมูลตะกร้าสินค้าที่ขาดหายไป” ให้แตะ “เพิ่มลูกค้า
  3. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือสร้างลูกค้าใหม่

    • หากต้องการเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้าในแถบค้นหา จากนั้นแตะที่ชื่อของลูกค้าในผลการค้นหา
    • หากต้องการสร้างลูกค้าใหม่ในส่วนลูกค้าใหม่ ให้ป้อนข้อมูลติดต่อของลูกค้า
  4. แตะที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี