การดูข้อมูลบัตรของขวัญของลูกค้าบนแอป Shopify POS

คุณสามารถดูข้อมูลบัตรของขวัญของลูกค้าได้ ซึ่งจะรวมถึงยอดคงเหลือและประวัติการธุรกรรม โดยคุณสามารถพิมพ์ข้อมูลบัตรของขวัญดังกล่าว ส่งอีเมล หรือส่งข้อความให้ลูกค้าได้จากหน้าจอรายละเอียดบัตรของขวัญ

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่แถบค้นหาทั่วโลก
  2. ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้า
  3. แตะที่ลูกค้า
  4. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะที่ชื่อของลูกค้า
  5. แตะที่ "ดูบัตรของขวัญทั้งหมด"
  6. แตะที่บัตรของขวัญเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  7. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ "พิมพ์บัตรของขวัญ", "ส่งบัตรของขวัญผ่านอีเมล" หรือ "ส่งบัตรของขวัญผ่านข้อความ" เพื่อส่งข้อมูลบัตรของขวัญดังกล่าวให้ลูกค้า
  8. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ "ปิดใช้งาน" เพื่อปิดใช้งานบัตรของขวัญ การดำเนินการนี้ไม่สามารถเลิกทําได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี