การค้นหาโปรไฟล์ลูกค้าในแอป Shopify POS

คุณสามารถค้นหาลูกค้าได้สองวิธีคือ ค้นหาจากหน้าจอ “เพิ่มลูกค้า” และใช้แถบค้นหาทั่วโลก

ค้นหาจากหน้าจอ “เพิ่มลูกค้า”

  1. ให้แตะปุ่มเพิ่มลูกค้าในแอป Shopify POS
  2. ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้า
  3. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะที่ชื่อของลูกค้า

ค้นหาจากแถบค้นหาทั่วโลก

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่แถบค้นหาทั่วโลก
  2. ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้า
  3. แตะที่ลูกค้า
  4. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะที่ชื่อของลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี