การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า

หากลูกค้าไม่เคยซื้อสินค้าจากคุณมาก่อน คุณจะสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับพวกเขาได้

โปรไฟล์ลูกค้าอาจมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเหตุ
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • ลูกค้าต้องการรับข้อมูลทางการตลาดหรือไม่
 • ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่
 • แท็กของลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ให้แตะปุ่มเพิ่มลูกค้าในแอป Shopify POS

 2. แตะที่เพิ่มลูกค้าใหม่

 3. ป้อนรายละเอียดของลูกค้า อย่างน้อยคุณต้องป้อนชื่อสำหรับลูกค้ารายนั้นๆ

 1. ไม่จำเป็น: หากต้องการบันทึกรายละเอียดของลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า ให้ปิดเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า

 2. แตะที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี