Søke etter en kundeprofil i Shopify POS-appen

Du kan søke etter kunder på to måter: fra Legg til kunde-skjermen, eller ved å bruke det globale søkefeltet.

Søk fra Legg til kunde-skjermbildet:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du Legg til kunde.
  2. I søkefeltet skriver du inn kundens navn eller e-post.
  3. I søkeresultatene trykker du på kundens navn.

Søk fra det globale søkefeltet:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på det globale søkefeltet.
  2. I søkefeltet skriver du inn kundens navn eller e-post.
  3. Trykk på Kunder.
  4. I søkeresultatene trykker du på kundens navn.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis