Wyszukiwanie profilu klienta w aplikacji Shopify POS

Możesz wyszukiwać klientów na dwa sposoby: na ekranie Dodaj klienta i za pomocą globalnego paska wyszukiwania.

Wyszukaj na ekranie Dodaj klienta:

  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Dodaj klienta.
  2. Na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę lub adres e-mail klienta.
  3. W wynikach wyszukiwania naciśnij nazwę klienta.

Wyszukaj na pasku globalnego wyszukiwania:

  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij pasek globalnego wyszukiwania.
  2. Na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę lub adres e-mail klienta.
  3. Naciśnij opcję Klienci.
  4. W wynikach wyszukiwania naciśnij nazwę klienta.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo