Dodawanie profilu klienta do koszyka

Shopify POS zapisuje dane klienta w taki sposób, aby w przypadku, gdy klient dokona kolejnego zakupu, można było szybko skojarzyć go z zamówieniem.

Dodawanie profilu klienta do koszyka

Możesz dodać już istniejący profil klienta do koszyka.

Kroki:

  1. Na ekranie koszyka w aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Dodaj klienta.
  2. Na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę lub adres e-mail klienta, a następnie naciśnij jego nazwę w wynikach wyszukiwania.

Możesz usunąć dane klienta z zamówienia, naciskając opcję Usuń klienta.

Dodaj lub utwórz profil klienta dla każdej sprzedaży ręcznie

Jeśli masz subskrypcję Shopify POS Pro i oznaczysz ustawienia danych klienta jako Zalecane lub Wymagane, Twoi pracownicy zostaną poproszeni o dodanie brakujących informacji o kliencie podczas realizacji zakupu.

Możesz dodać istniejący profil klienta lub utworzyć nowy.

Kroki:

  1. W koszyku naciśnij opcję Realizacja zakupu.
  2. W widoku Dodaj brakujące informacje o koszyku naciśnij opcję Dodaj klienta.
  3. Dodaj już istniejącego klienta lub utwórz nowego:

    • Aby dodać już istniejącego klienta, wprowadź nazwisko/nazwę lub adres e-mail klienta w pasku wyszukiwania, a następnie naciśnij nazwisko/nazwę klienta w wynikach wyszukiwania.
    • Aby utworzyć nowego klienta, w sekcji Nowy klient wprowadź dane kontaktowe klienta.
  4. Naciśnij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo