Lägga till en kundprofil i varukorgen

Shopify POS sparar kundens uppgifter, så när en kund gör ett annat inköp kan de snabbt kopplas ihop med ordern.

Lägg till en kundprofil i varukorgen

Du kan lägga till en befintlig kundprofil i varukorgen.

Steg:

  1. Tryck på Lägg till kund i varukorgen i Shopify POS-appen.
  2. Ange kundens namn eller e-postadress i sökfältet och tryck sedan på namnet i sökresultaten.

Du kan ta bort en kunds uppgifter från ordern genom att trycka på Ta bort kund.

Lägg till eller skapa manuellt en kundprofil för varje försäljning

Om du har en Shopify POS Pro-prenumeration och konfigurerar kundinformationsinställningarna till Rekommenderas eller Krävs så uppmanas personalen att lägga till saknad kundinformation under betalningen.

Du kan lägga till en befintlig kundprofil eller skapa en ny.

Steg:

  1. Tryck på Kassa i varukorgen.
  2. Tryck på Lägg till kund i vyn Lägg till saknad varukorgsinformation.
  3. Lägg till en befintlig kund eller skapa en ny kund:

    • Om du vill lägga till en befintlig kund så anger du kundens namn eller e-postadress i sökfältet och trycker sedan på kundens namn i sökresultaten.
    • Om du vill skapa en ny kund så anger du kundens kontaktinformation i avsnittet Ny kund.
  4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis