Thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng

Shopify POS lưu thông tin chi tiết của khách hàng để khi khách hàng mua hàng tiếp, bạn có thể nhanh chóng liên kết họ với đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add customer (Thêm khách hàng).
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên hoặc email khách hàng, rồi chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể xóa thông tin chi tiết của khách hàng khỏi đơn hàng bằng cách chạm vào Remove customer (Xóa khách hàng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí