Xem thông tin thẻ quà tặng của khách hàng trên ứng dụng Shopify POS

Bạn có thể xem thông tin thẻ quà tặng của khách hàng, bao gồm số dư chưa trả và lịch sử giao dịch. Trên màn hình Chi tiết thẻ quà tặng, bạn có thể in, gửi email hoặc nhắn tin thông tin thẻ quà tặng cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào thanh tìm kiếm toàn cầu.
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên hoặc email của khách hàng.
  3. Chạm vào Khách hàng.
  4. Trong kết quả tìm kiếm, chạm vào tên khách hàng.
  5. Chạm vào Xem tất cả thẻ quà tặng.
  6. Chạm vào thẻ quà tặng để biết thêm thông tin.
  7. Không bắt buộc: Chạm vào In thẻ quà tặng, Gửi thẻ quà tặng qua email hoặc Gửi thẻ quà tặng qua tin nhắn để gửi thông tin thẻ quà tặng cho khách hàng.
  8. Không bắt buộc: Chạm vào Hủy kích hoạt để hủy kích hoạt thẻ quà tặng. Thao tác này không thể hoàn tác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí