อีเมลรายละเอียดของตะกร้าสินค้าไปยังลูกค้า

คุณสามารถใช้อีเมลตะกร้าสินค้าสำหรับ Shopify POS เพื่อสร้างตะกร้าสินค้าและส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาดำเนินการชำระเงินออนไลน์ให้เสร็จสิ้นได้ อีเมลจะมีข้อมูลสรุปของตะกร้าสินค้าของลูกค้าและลิงก์ที่นำไปยังหน้าการชำระเงินออนไลน์บนร้านค้าของคุณ

หลังจากที่ส่งอีเมลแล้ว ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อเป็นแบบร่างไว้ใน Shopify จนกว่าลูกค้าจะคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวและดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น โดยเมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับตะกร้าสินค้าของพวกเขาแล้ว แบบร่างจะถูกบันทึกให้กลายเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์เก็บไว้ในหน้าคำสั่งซื้อบน Shopify

เมื่อคุณใช้อีเมลตะกร้าสำหรับ Shopify POS บนอุปกรณ์ iOS คุณจะดูแหล่งที่มาของยอดขายที่มาจากคำสั่งซื้อในอีเมลตะกร้าได้ โดยยอดขายนั้นจะมาจากพนักงานที่ใช้อีเมลของตนเข้าสู่ระบบ Shopify POS ขณะที่มีการส่งอีเมลตะกร้าออกไป อีเมลตะกร้าจะไม่สามารถติดตามพนักงานที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย PIN ได้ โดยคุณสามารถติดตามยอดขายของพนักงานได้ในรายงานยอดขายตามพนักงาน

คุณสามารถส่งอีเมลได้หนึ่งฉบับต่อหนึ่งตะกร้าสินค้าเท่านั้น และหากคุณกำลังรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินบางส่วนผ่านบุคคลได้ ซึ่งจากนั้นระบบจะส่งอีเมลตะกร้าไปทางอีเมลเพื่อเก็บยอดคงเหลือ*

ขั้นตอน:

  1. ในหน้าการชำระเงินของ Shopify POS ให้เพิ่มตัวเลือกสินค้าของลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า
  2. ตัวเลือกเสริม:ปรับแต่งตะกร้าสินค้าตามต้องการ
  3. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งอีเมล ให้แตะ “...” เพื่อเข้าถึง การดำเนินการเพิ่มเติม
  4. แตะ “ส่งอีเมลถึงลูกค้า
  5. ป้อนที่อยู่อีเมลของลูกค้า

  6. ตัวเลือกเสริม: ป้อนข้อความที่จะถูกส่งไปพร้อมกับอีเมล

  7. แตะที่ส่ง

คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเก็บไว้ใน Shopify และลูกค้าจะได้รับอีเมลตะกร้าผ่านทางอีเมล ซึ่งอีเมลดังกล่าวจะประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปยังหน้าการชำระเงินที่ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับตะกร้าของพวกเขาได้ โดยเมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับตะกร้าสินค้าของพวกเขาแล้ว ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อจขึ้นใน Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี