เปลี่ยนหรือคืนเงินคำสั่งซื้อ

เมื่อใช้งานแอป Shopify POS คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าและขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าที่ส่งคืนเป็นสินค้าใหม่ให้เสร็จสิ้นได้ หากราคาของสินค้าสองรายการแตกต่างกัน คุณสามารถเรียกเก็บหรือชำระเงินส่วนต่างในระหว่างการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่คืนเงินจะถูกเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ของแอป Shopify POS ของคุณ

การประมวลผลการเปลี่ยนหรือการคืนเงินด้วยการสมัครใช้งาน Shopify POS Pro

หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการสมัครใช้งาน Shopify POS Pro คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อประมวลผลการเปลี่ยนหรือการคืนเงินของลูกค้าได้

คุณสามารถใช้กฎการคืนสินค้ากับ Shopify POS Pro ได้ กฎการคืนสินค้าจะช่วยกำหนดว่าลูกค้าจะสามารถขอคืนสินค้าและวิธีใช้งานค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าในร้านค้าของคุณอย่างไร

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างการแลกเปลี่ยนหรือการส่งคืน
 3. แตะที่ “แลกเปลี่ยน” เลือกรายการที่มีการแลกเปลี่ยน แล้วแตะ “ถัดไป” สินค้าที่ส่งคืนจะถูกเพิ่มไปยังคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน POS ของคุณ
 4. ตัวเลือกเสริม: คลิก เลือกเหตุผล เพื่อแสดงรายการตัวเลือกที่จะเลือกเพื่อคืนสินค้า หากคุณคลิก ถัดไป ในหน้าเหตุผลในการคืนสินค้า คุณจะได้รับแจ้งให้ยอมรับเหตุผล “ไม่ทราบ” โดยคุณสามารถเพิ่มหมายเหตุสำหรับแต่ละเหตุผลได้ หากคุณเลือกเหตุผลในการคืนสินค้าเป็น อื่นๆ คุณจะต้องป้อนเหตุผล ทั้งนี้ เหตุผลในการคืนสินค้าจะไม่แสดงในคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ยังไม่จัดการ แต่คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีช่องข้อความแบบไม่กำหนดรูปแบบสำหรับระบุหมายเหตุการคืนเงินแทน
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้แตะที่ “คืนสินค้ากลับสต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้” แล้วปิดใช้งานตัวเลือกการคืนสินค้ากลับสต็อก จากนั้นแตะ “บันทึก
 6. แตะที่ ถัดไป
 7. จากรายการสินค้าที่มีอยู่ ให้เลือกสินค้าสำหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ส่งคืน
 8. อัปเดตจำนวนสินค้าที่เลือก จากนั้นเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมหากต้องการ แล้วคลิกถัดไป
 9. ตัวเลือกเสริม: แตะเพื่อเปิดใช้การทำเครื่องหมายสินค้าว่ายังไม่จัดการ เพื่อบอกว่าสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งไปยังลูกค้าในภายหลัง ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่สำหรับรายการสินค้า
 10. หากมียอดคงเหลืออยู่ให้แตะที่คืนเงินหรือรวบรวมและดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากไม่มียอดคงเหลืออยู่ ให้แตะที่แลกเปลี่ยน
 11. แตะที่ เสร็จสิ้น

การประมวลผลการคืนเงินด้วยการสมัครใช้งาน Shopify POS Lite

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อก็ได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะที่คำสั่งซื้อของสินค้าที่กำลังถูกส่งคืน
 3. แตะที่การคืนสินค้า
 4. ใช้ + และ - เพื่อป้อนจำนวนของสินค้าแต่ละรายการที่คุณกำลังคืน
 5. แตะที่ถัดไป
 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณให้แตะเติมสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้แล้วปิดใช้งานตัวเลือกการเติมสินค้าและแตะบันทึก
 7. ตัวเลือกเสริม: แตะที่คืนเงินค่าจัดส่งเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 8. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้คืนยอดคงเหลือในรูปแบบบัตรของขวัญเพื่อออกบัตรของขวัญให้แก่ลูกค้าตามจํานวนเงินที่ต้องคืน โดยจะต้องเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญไปยังช่องทางการขาย POS เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้
 9. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธี คุณสามารถแบ่งการคืนเงินระหว่างวิธีการชำระเงินเดียวกันต่างๆ ที่ลูกค้าใช้ได้ ให้แตะแก้ไขในส่วนจำนวนเงินที่จะคืนเงินแล้วป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี
 1. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเหตุผลสำหรับการส่งคืน
 2. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคืนเงินแล้ว ให้แตะที่การคืนเงิน
 3. แตะที่ทำเครื่องหมายว่าคืนเงินแล้ว
 4. ตัวเลือกเสริม: มอบใบเสร็จให้แก่ลูกค้า
 5. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี