การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อ Shopify POS ว่าจัดส่งแล้วหรือยังไม่จัดส่ง

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วด้วยตัวเองได้ในส่วน Shopify admin แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อทั้งหมดในร้านค้าปลีกของคุณ หากลูกค้านำสินค้ากลับไปด้วยเมื่อออกจากร้าน การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วโดยอัตโนมัติจากแอป Shopify POS จะสะดวกกับคุณมากกว่า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วในแอป Shopify POS ได้ แต่คุณสามารถดำเนินการได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติ

การดำเนินการของจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติของ Shopify POS ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการสินค้าของคุณ:

พฤติกรรมการจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify POS โดยอิงตามการตั้งค่า
ทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
เปิด คำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว
(ยกเว้นสำหรับการจัดส่งไปยังคำสั่งซื้อของลูกค้าและการรับสินค้าที่ร้านสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์ เนื่องจากต้องทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วด้วยตนเอง)
ปิด คำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้จัดการ

การกำหนดสถานะการจัดการด้วยตนเอง

ในบางกรณี คุณสามารถแทนที่การกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อและตั้งค่าสถานะคำสั่งซื้อเป็นจัดส่งแล้วได้ด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อเป็นยังไม่จัดส่งด้วยตนเองได้หลังจากคำสั่งซื้อได้รับการสั่งแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการบันทึกคำสั่งซื้อว่ายังไม่จัดส่ง แม้ว่าสินค้าจะมีอยู่ในสต็อก คุณก็ต้องปิดฟังก์ชันการทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วในการกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะดำเนินการทำธุรกรรม

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว

หากมีคำสั่งซื้อ Shopify POS ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วถูกทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้จัดการในหน้าจอคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วได้จากแอป Shopify POS คุณต้องเข้าสู่ระบบส่วน Shopify admin ของคุณเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วได้ในขณะที่คำสั่งซื้อยังอยู่ในตะกร้าสินค้า

ขั้นตอน:

  1. จากหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม

  2. ใต้ส่วนตะกร้าสินค้า ให้เปิดใช้ฟังก์ชันเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

  3. แตะปิดแล้วดำเนินการตามคำสั่งซื้อต่อไป

หมายเหตุ: หากคุณกำลังจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่ของลูกค้า คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการเสมอไม่วาจะตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อไว้อย่างไร ฉะนั้น คุณจำเป็นต้องทำเครื่องหมายการจัดส่งเป็นจัดส่งแล้วไปยังคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยตนเองจาก Shopify admin เมื่อคุณพร้อมที่จะจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี