การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อ Shopify POS ว่าจัดการแล้วหรือยังไม่จัดการ

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วด้วยตัวเองได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อทั้งหมดในร้านค้าปลีกของคุณ หากลูกค้านำสินค้ากลับไปด้วยเมื่อออกจากร้าน การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วโดยอัตโนมัติจากแอป Shopify POS จะสะดวกกับคุณมากกว่า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติ

การดำเนินการของจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติของ Shopify POS ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการสินค้าของคุณ:

พฤติกรรมการจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify POS โดยอิงตามการตั้งค่า
ทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
เปิด คำสั่งซื้อได้รับการทำเครื่องหมายว่า จัดการแล้ว
(ยกเว้นคำสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการให้ช่วยจัดส่งและคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าที่ร้าน ซึ่งคำสั่งซื้อเหล่านี้จะต้องทำเครื่องหมายเป็น “จัดการแล้ว” ด้วยตนเอง)
ปิด คำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้จัดการ

การกำหนดสถานะการจัดการด้วยตนเอง

ในบางกรณี คุณสามารถแทนที่การกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อและตั้งค่าสถานะคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้วได้ด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อเป็นยังไม่จัดการด้วยตนเองได้หลังจากคำสั่งซื้อได้รับการสั่งแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการบันทึกคำสั่งซื้อว่ายังไม่จัดการ แม้ว่าสินค้าจะมีอยู่ในสต็อก คุณก็ต้องปิดฟังก์ชันการทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วในการกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะดำเนินการทำธุรกรรม

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้ว

หากมีคำสั่งซื้อ Shopify POS ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วถูกทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้จัดการในหน้าจอคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วได้จากแอป Shopify POS คุณต้องเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วได้ในขณะที่คำสั่งซื้อยังอยู่ในตะกร้าสินค้า

ขั้นตอน:

  1. จากหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม

  2. ใต้ส่วนตะกร้าสินค้า ให้เปิดใช้ฟังก์ชันเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว

  3. แตะปิดแล้วดำเนินการตามคำสั่งซื้อต่อไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี