จัดส่งคำสั่งซื้อของคุณเอง

จัดส่งคำสั่งซื้อด้วยการบรรจุและจัดส่งสินค้าโดยไม่ผ่านบริการจัดการคำสั่งซื้อ

จัดการคำสั่งซื้อของคุณเองโดยอัตโนมัติ

หากคุณตั้งค่าให้จัดส่งคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วโดยอัตโนมัติหลังจากชำระเงินแล้ว

การจัดส่งอัตโนมัติสามารถใช้ได้หากคุณขายสินค้าที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัลหรือบัตรของขวัญดิจิทัลโดยเฉพาะ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าดิจิทัลจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดอัตโนมัติและคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว

จัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วยตนเอง

หากคุณตั้งค่าให้จัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วยตนเองคุณจำเป็นต้องเปิดคำสั่งซื้อของคุณและจัดการเป็นทีละรายการไป

คุณสามารถจัดส่งสินค้าส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ด้วยการจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการบางส่วน ซึ่งเรียกว่าการจัดส่งแบบบางส่วน เพื่อให้ขั้นตอนการจัดส่งด้วยตนเองเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียวได้

การจัดเรียงสินค้าตามวันที่ต้องจัดการให้เสร็จสิ้น

สำหรับช่องทางขายบางช่องทาง คุณสามารถดูและจัดเรียงสินค้าที่คุณต้องจัดการได้ โดยใช้ "วันที่ต้องจัดการให้เสร็จ" ในหน้า "คำสั่งซื้อ" ของส่วน Shopify admin วันที่ต้องจัดการให้เสร็จ คือวันสุดท้ายที่คุณสามารถจัดส่งได้เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมีการแจ้งกับลูกค้าในช่องทางการขายแล้ว

จัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือกจัดการสินค้าเฉพาะรายการโดยอัตโนมัติในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อของหน้าการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่าการประมวลผลคำสั่งซื้อและการเก็บถาวร

จัดการคำสั่งส่วนหนึ่งด้วยตนเอง

หากลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าหลายรายการ และมีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการที่หมดสต็อกของหรือเป็นแบบต้องสั่งล่วงหน้า คุณอาจต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อเพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณสามารถจัดส่งสินค้าแยกต่างหากได้

หมายเหตุ: ในการจัดการคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน คุณจะไม่สามารถใช้งานการจัดการสินค้า อัตโนมัติ

ขั้นตอน:

การจัดการคำสั่งซื้อสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หากลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าหลายชิ้น แล้วสินค้าดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ้นมีสต็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน คุณก็สามารถจัดการคำสั่งซื้อบางส่วนแยกกันต่างหากได้โดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าคงคลังของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งเพื่อระบุลำดับความสำคัญให้แก่การจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

จัดการคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

เมื่อเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการ คุณสามารถใช้ปุ่ม "จัดการคำสั่งซื้อ" เพื่อจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นในคราวเดียวได้ วิธีนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง หากคุณไม่ได้ใช้งาน Shopify Shipping คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังคำสั่งซื้อดังกล่าว

ขั้นตอน:

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหมายเลขการติดตามไปยังคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองหลังจากจัดการแล้ว

การระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อมีข้อเสนอสินค้าที่ราคาสูงขึ้นแสดงแก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน สถานะการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกตั้งเป็น "ถูกระงับ" ชั่วคราว เมื่อคำสั่งซื้อถูกระงับ คุณจะยังสามารถสำรองสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อของคุณไว้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จนกว่าจะยกเลิกการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ จากนั้นสถานะการจัดการคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ยังไม่จัดการ"

หากลูกค้าไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น สถานะการสั่งซื้อจะยังคงถูกระงับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ามีเวลากลับไปยังรายการสั่งซื้อและดำเนินการชำระเงินของตนให้เสร็จสิ้น

การระงับการจัดการด้วยตนเอง

เมื่อพบปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ในทันที คุณสามารถระงับการจัดการสินค้าได้ด้วยตนเอง คำสั่งซื้อที่มีการระงับการจัดการจะมีสถานะเป็น "ถูกระงับ" ในรายการคำสั่งซื้อของคุณ หากต้องการจัดระเบียบและติดตามงานจัดการสินค้าของคุณ คุณสามารถใช้สถานะการจัดการเพื่อกรองคำสั่งซื้อที่พร้อมจัดการออกจากคำสั่งซื้อที่ถูกระงับได้

การระงับการจัดการด้วยตนเองมีข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถระงับการจัดการสินค้าได้ แต่ไม่สามารถจัดการสินค้าเฉพาะรายการภายในหนึ่งคำสั่งซื้อได้
 • หากคำสั่งซื้อมีการจัดการที่ยังไม่ดำเนินการ รายการคำสั่งซื้อจะแสดงว่าคำสั่งซื้อนั้น "ยังไม่จัดการ" และจะไม่แสดงว่า "ถูกระงับ"

ระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการระงับการจัดการ

 3. คลิกปุ่ม ""

 4. คลิก "ระงับการจัดการสินค้า"

 5. เลือกเหตุผลที่ระงับ

 6. คลิก "ระงับการจัดการสินค้า"

ยกเลิกการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อแก้ปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้แล้ว คุณก็สามารถยกเลิกระงับการจัดการด้วยตนเองได้ โดยหลังจากที่ยกเลิกการระงับแล้ว สถานะการจัดการสินค้าของคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ยังไม่จัดการ"

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิกระงับการจัดการ

 3. คลิก "ยกเลิกการระงับ"

ยกเลิกการจัดส่งสินค้า (แบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง)

เมื่อคุณยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อส ถานะการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อจะย้อนกลับไปเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใหม่หรือสร้างการจัดการใหม่สำหรับคำสั่งซื้อนั้นได้

หากคุณได้ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว คุณต้องยกเลิกใบจ่าหน้าดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อได้

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้า คำสั่งซื้อ คลิกจำนวนคำสั่งซื้อในรายการที่มี สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ ของ คำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว

 3. ใน "ส่วนการจัดการ" ให้คลิกที่ปุ่ม...

 4. คลิกยกเลิกการจัดส่งสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี