แก้ไขข้อมูลตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

เมื่อคุณตรวจสอบตะกร้าสินค้า คุณสามารถอัปเดตจำนวนสินค้าและลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้าดังกล่าวได้

แก้ไขจำนวนสินค้า

  1. ในหน้าจอแรกของแอป Shopify POS ของคุณ ให้แตะที่รายการในตะกร้าสินค้า
  2. ในส่วนปริมาณ ให้แตะที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มจำนวนหรือปุ่ม - เพื่อลดจำนวน
  3. แตะที่บันทึก

ลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า

วิธีลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า:

  1. ในหน้าจอแรกของแอป Shopify POS ของคุณ ให้แตะที่รายการในตะกร้าสินค้า
  2. แตะ “ลบออกจากตะกร้าสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี