Edytuj zawartość koszyka Shopify POS

Podczas sprawdzania koszyka możesz aktualizować ilości produktów i usuwać produkty z koszyka.

Edytuj ilość produktu

  1. Na stronie głównej aplikacji Shopify POS naciśnij pozycję w swoim koszyku.
  2. W obszarze ILOŚĆ naciśnij przycisk +, aby zwiększyć ilości lub przycisk - , aby zmniejszyć ilości.
  3. Naciśnij Zapisz.

Usuń produkt z koszyka

Aby usunąć produkt z koszyka:

  1. Na stronie głównej aplikacji Shopify POS naciśnij pozycję w swoim koszyku.
  2. Naciśnij opcję Usuń z koszyka.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo