Realizacja zamówień online z dostawą lokalną

W aplikacji Shopify POS możesz zarządzać zamówieniami z dostawa lokalną, przygotowywać je do dostarczenia i aktualizować statusy zamówień.

Zanim będzie możliwe zarządzanie zamówieniami z poziomu Shopify POS, musisz skonfigurować dostawę lokalną na panelu administracyjnym Shopify.

Workflow dostawy lokalnej i statusy

W miarę postępowania realizacji zamówień z dostawą lokalną status zamówienia zmienia się w następujący sposób:

 • Niezrealizowane: Przygotowanie zamówienia i realizacja nie zostały rozpoczęte. Następnym krokiem jest przygotowanie zamówienia do dostarczenia przez odbiór i spakowanie pozycji. Możesz również wydrukować specyfikacje towarów, aby dołączyć je do zamówienia. W celu zakończenia zaznacz zamówienie jako gotowe do dostarczenia.

 • Wydano do doręczenia: Zamówienie ma zostać dostarczone lub jest wydane do doręczenia. Zamówienia mogą mieć ten status również wtedy, gdy nastąpiła próba dostarczenia, ale zakończyła się niepowodzeniem. Po dostarczeniu zamówienia następnym krokiem jest oznaczenie go jako dostarczone.

 • Dostarczone: Po oznaczeniu zamówienia jako dostarczone jego status zmieni się na Zrealizowane i zakończy się proces realizacji.

Jeśli musisz anulować dostawę, możesz to zrobić z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Włącz powiadomienia o dostawie lokalnej

Możesz włączać lub wyłączać powiadomienia push w Shopify POS na swoim urządzeniu informujące o otrzymaniu nowego zamówienia z dostawą. Gdy powiadomienia są włączone, możesz nacisnąć powiadomienie, aby uruchomić workflow dostawy.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Powiadomienia.

 2. Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

Zarządzaj zamówieniami z dostawą lokalną

Dowiedz się, jak szybko uzyskać dostęp do zamówień z dostawą lokalną z poziomu Shopify POS.

Filtruj zamówienia z dostawą lokalną

Na ekranie Zamówienia możesz filtrować zamówienia online, aby wyświetlić wszystkie lokalne zamówienia dostawy.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.

 2. W obszarze TYP SPRZEDAŻY naciśnij Online.

 3. W obszarze TYP DOSTAWY naciśnij Dostawa lokalna.

Dodaj kafelek inteligentnej siatki w celu realizacji dostawy lokalnej

Dodaj kafelek do swojej inteligentnej siatki, aby szybko wyświetlić zamówienia z dostawą lokalną, które muszą zostać zrealizowane.

Naciśnij kafelek, aby wyświetlić listę zamówień z dostawą lokalną, które mają status Niezrealizowane i Gotowe do dostarczenia. Możesz użyć tej listy, aby przygotować zamówienia do dostarczenia.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek w siatce.

 2. Naciśnij Czynność.

 3. W obszarze REALIZACJA naciśnij przycisk Dodaj obok opcji Wyświetl zamówienia z dostawą lokalną.

 4. Naciśnij Gotowe.

Wyświetl instrukcje dotyczące dostawy

Twoi klienci mają możliwość dodania do zamówień instrukcji dotyczących dostawy przy realizacji zakupu. Te instrukcje mogą pomóc w znalezieniu lokalizacji dostawy i zawierają dodatkowe informacje na temat miejsca, w którym należy zostawić paczkę.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 1. Naciśnij zamówienie, które chcesz otworzyć.

 2. Przewiń do instrukcji dotyczących dostawy. Tutaj możesz przeczytać wszystkie instrukcje udostępnione klientowi przy realizacji zakupu.

Przygotuj zamówienie do dostarczenia

Gdy klient złoży zamówienie online z dostawą lokalną, Ty lub Twój pracownik musicie pobrać i spakować pozycje.

Możesz również wydrukować specyfikację towarów na drukarce paragonów, aby dołączyć go do zamówienia. Aby wydrukować specyfikacje towarów, należy najpierw skonfigurować drukarkę paragonów.

Po przygotowaniu zamówienia zaznacz je jako gotowe do dostarczenia.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 1. Naciśnij zamówienie, które chcesz zrealizować.

 2. Naciśnij Przygotuj do dostawy.

 3. Opcjonalnie: Aby wydrukować specyfikację towarów, naciśnij Drukuj specyfikację towarów.

 4. Pobierz i zapakuj pozycje do dostarczenia.

 5. Naciśnij Oznacz jako gotowe do dostawy.

Oznacz zamówienie jako dostarczone

Po dostarczeniu zamówienia musisz je oznaczyć jako dostarczone. To spowoduje zmianę statusu zamówienia i zasygnalizowanie Tobie i Twoim pracownikom, że zamówienie zostało dostarczone i nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

Oznaczenie zamówienia jako dostarczone powoduje również wysłanie powiadomienia do klienta z informacją o jego dostarczeniu.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 1. Naciśnij zamówienie, które chcesz zaznaczyć jako dostarczone.

 2. Naciśnij Zaznacz jako dostarczone.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo