Realizacja zamówień dostawy lokalnej z poziomu panelu administracyjnego

Z poziomu panelu administracyjnego Shopify można zarządzać zamówieniami z dostawą lokalną, przygotowywać je do dostarczenia i aktualizować statusy zamówień.

Workflow dostawy lokalnej i statusy

W miarę postępowania realizacji zamówień z dostawą lokalną status zamówienia zmienia się w następujący sposób:

 • Niezrealizowane: Przygotowanie i realizacja zamówienia nie zostały rozpoczęte. Kolejnym krokiem jest przygotowanie zamówienia do dostarczenia poprzez odbiór i spakowanie pozycji. Można również wydrukować specyfikacje towarów, aby dołączyć je do zamówienia. Aby zakończyć, oznacz zamówienie jako gotowe do dostarczenia.

 • Wydano do doręczenia: Zamówienie ma zostać dostarczone lub jest wydane do doręczenia. Zamówienia mogą mieć ten status również wtedy, gdy nastąpiła próba dostarczenia, ale zakończyła się niepowodzeniem. Po dostarczeniu zamówienia następnym krokiem jest oznaczenie go jako dostarczone.

 • Dostarczone: Po oznaczeniu zamówienia jako dostarczone jego status zmieni się na Zrealizowane i zakończy się proces realizacji.

Zarządzaj zamówieniami z dostawą lokalną

Dowiedz się, jak zarządzać zamówieniami, aby szybko uzyskać dostęp do informacji o dostawie lokalnej.

Sortuj i filtruj zamówienia z dostawą

Na liście zamówień można filtrować zamówienia, aby wyświetlać tylko zamówienia z dostawą lokalną.

Kliknij kartę Dostawa lokalna w górnej części listy zamówień, aby wyświetlić listę zamówień z dostawą lokalną, które mają status Niezrealizowane i Gotowe do dostarczenia. Możesz użyć tej listy do przygotowania zamówień do dostarczenia.

Wyświetl instrukcje dotyczące dostawy

Twoi klienci mają możliwość dodania do zamówień instrukcji dotyczących dostawy przy realizacji zakupu. Te instrukcje mogą pomóc w znalezieniu lokalizacji dostawy i zawierają dodatkowe informacje na temat miejsca, w którym należy zostawić paczkę.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz wyświetlić.

 3. W instrukcjach dotyczących dostawy zawarte są wszelkie informacje przekazane przez klienta podczas realizacji zakupu.

Przygotuj zamówienie do dostarczenia

Gdy klient złoży zamówienie z dostawą lokalną, pozycje muszą zostać przez Ciebie lub Twoich pracowników pobrane i spakowane.

Możesz również wydrukować specyfikację towarów, aby ją dołączyć do zamówienia.

Po przygotowaniu zamówienia oznacz je jako gotowe do dostarczenia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz zrealizować.

 3. Kliknij Przygotuj dostawę.

 4. Opcjonalnie: Aby wydrukować specyfikację towarów, kliknij Drukuj specyfikację towarów.

 5. Pobierz i zapakuj pozycje do dostarczenia.

 6. Kliknij Oznacz jako gotowe do dostawy.

Oznacz zamówienie jako dostarczone

Po dostarczeniu zamówienia musisz je oznaczyć jako dostarczone w Shopify. To spowoduje zmianę jego statusu i zasygnalizowanie Tobie i Twoim pracownikom, że zamówienie zostało dostarczone i nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

Oznaczenie zamówienia jako dostarczone powoduje również wysłanie powiadomienia do klienta z informacją o jego dostarczeniu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz oznaczyć jako dostarczone.

 3. Kliknij Oznacz jako dostarczone.

Anuluj dostawę

Po anulowaniu dostawy status zamówienia zmienia się z Gotowe do dostawy na Niezrealizowane.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie zamówienia kliknij zamówienie na liście, które ma status realizacji Gotowe do dostarczenia.

 3. W szczegółach realizacji kliknij przycisk ....

 4. Kliknij Anuluj dostawę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo