Thực hiện đơn hàng giao tận nơi trên trang quản trị

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể quản lý đơn hàng giao tận nơi, chuẩn bị giao hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Quy trình làm việc và trạng thái giao hàng tận nơi

Khi bạn thực hiện đơn hàng giao tận nơi, đơn hàng sẽ trải qua các trạng thái đơn hàng sau:

 • Unfulfilled (Chưa thực hiện): Chưa bắt đầu chuẩn bị và thực hiện đơn hàng. Bước tiếp theo là chuẩn bị đơn hàng để giao bằng cách chọn và đóng gói mặt hàng. Bạn cũng có thể chọn in phiếu đóng gói đi kèm đơn hàng. Để hoàn thành, đánh dấu đơn hàng là Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng).

 • Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng): Đơn hàng chuẩn bị được giao hoặc đã gửi đi để giao hàng. Đơn hàng cũng có thể có trạng thái này nếu đã cố gắng giao hàng, nhưng không giao hàng thành công. Sau khi giao đơn hàng, bước tiếp theo là đánh dấu đơn hàng là đã giao hàng.

 • Delivered (Đã giao hàng): Sau khi đánh dấu đơn hàng là đã giao hàng, trạng thái đơn hàng thay đổi thành Fulfilled (Đã thực hiện) và quy trình thực hiện hoàn tất.

Quản lý đơn hàng giao tận nơi

Tìm hiểu cách quản lý đơn hàng để nhanh chóng truy cập thông tin giao hàng tận nơi.

Sắp xếp và lọc đơn hàng cần giao

Trong danh sách đơn hàng, bạn có thể lọc đơn hàng để chỉ xem đơn hàng giao tận nơi.

Nhấp vào tab Giao hàng tận nơi ở đầu danh sách đơn hàng để biết danh sách đơn hàng giao tận nơi Chưa thực hiệnSẵn sàng để giao hàng. Bạn có thể sử dụng danh sách này để chuẩn bị đơn hàng sẽ giao.

Xem hướng dẫn giao hàng

Khách hàng có tùy chọn thêm hướng dẫn giao hàng cho đơn hàng khi thanh toán. Những hướng dẫn này có thể giúp bạn tìm địa điểm giao hàng và cung cấp cho bạn thêm thông tin về địa điểm giao gói hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem.

 3. Trong phần Delivery instructions (Hướng dẫn giao hàng), bạn có thể đọc hướng dẫn mà khách hàng để lại khi thanh toán.

Chuẩn bị đơn hàng để giao

Sau khi khách hàng đặt giao hàng tận nơi, bạn hoặc nhân viên cần thu thập và đóng gói các mặt hàng.

Bạn cũng có thể in phiếu đóng gói để đính kèm đơn hàng.

Sau khi chuẩn bị đơn hàng, đánh dấu đơn hàng là sẵn sàng để giao.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn thực hiện.

 3. Nhấp vào Prepare delivery (Chuẩn bị giao hàng).

 4. Không bắt buộc: Để in phiếu đóng gói, nhấp vào Print packing slip (In phiếu đóng gói).

 5. Chọn và đóng gói mặt hàng để giao.

 6. Nhấp vào Mark as ready for delivery (Đánh dấu là sẵn sàng để giao).

Đánh dấu đơn hàng là đã giao hàng

Khi đơn hàng được giao, bạn cần đánh dấu đơn hàng là đã giao hàng trong Shopify. Điều này thay đổi trạng thái đơn hàng và là dấu hiệu cho bạn và nhân viên biết rằng đơn hàng đã được giao và không cần làm gì thêm.

Thao tác đánh dấu đơn hàng là đã giao cũng sẽ gửi thông báo cho khách hàng để họ biết đơn hàng đã đến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn đánh dấu là đã giao hàng.

 3. Nhấp vào Mark as delivered (Đánh dấu là đã giao hàng).

Hủy giao hàng

Khi hủy giao hàng, trạng thái của đơn hàng thay đổi từ Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng) thành Unfulfilled (Chưa thực hiện).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào đơn hàng trong danh sách có Trạng thái thực hiệnReady for delivery (Sẵn sàng để giao hàng).

 3. Trong chi tiết thực hiện, nhấp vào nút ....

 4. Nhấp vào Cancel delivery (Hủy giao hàng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí