Sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Nếu muốn dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, bạn cần kích hoạt dịch vụđể dùng dịch vụ thực hiện đơn hàng.

Yêu cầu thực hiện đơn hàng

Khi bạn đánh dấu một mặt hàng hoặc đơn hàng là đã thực hiện trong trang quản trị Shopify, dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ nhận được email với thông tin cần thiết để thực hiện đơn hàng cho bạn.

Nếu thực hiện đơn hàng thủ công, bạn cần mở đơn hàng và đánh dấu đơn hàng hoặc mặt hàng là đã thực hiện.

Nếu bạn thực hiện đơn hàng tự động, đơn hàng hoặc mặt hàng sẽ được tự động đánh dấu là đã thực hiện.

Bạn có thể thêm thông tin theo dõi và gửi thông báo thực hiện cho khách hàng khi đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện.

Hủy hoặc thay đổi việc thực hiện

Nếu sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, bạn cần liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng để hủy hoặc thay đổi việc thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí