Korzystanie z niestandardowej usługi realizacji

Jeśli chcesz korzystać z niestandardowej usługi realizacji, musisz ją aktywować. Umożliwi Ci to korzystanie z usługi do realizacji zamówień.

Zażądaj realizacji

Po oznaczeniu pozycji lub zamówienia jako zrealizowanego w panelu administracyjnym Shopify do usługi realizacji jest wysyłany e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji Twojego zamówienia.

Jeśli realizujesz zamówienia ręcznie, musisz otworzyć zamówienie i oznaczyć je lub jego pozycję jako zrealizowane(-ą).

Jeśli realizujesz zamówienia automatycznie, zamówienie lub pozycja są automatycznie oznaczane jako zrealizowane.

Możesz dołączać informacje o śledzeniu i wysyłać powiadomienia o realizacji do klientów po oznaczeniu zamówienia jako zrealizowane.

śledzenia

Anuluj lub zmień realizację

Jeśli korzystasz z niestandardowej usługi realizacji, musisz skontaktować się z usługą realizacji, aby anulować realizację lub wprowadzić w niej zmiany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo