การจัดการคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งในพื้นที่จากส่วนผู้ดูแล

จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถจัดการการจัดส่งในพื้นที่ จัดเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง และอัปเดตคำสั่งซื้อนั้นได้

ขั้นตอนและสถานะการจัดส่งในพื้นที่

เมื่อจัดการใบสั่งจ่ายสินค้าในพื้นที่ของคุณ ใบสั่งนั้นจะเปลี่ยนไปตามสถานะคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้:

 • ยังไม่จัดการ: การจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อยังไม่เริ่มต้น สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือจัดเตรียมสินค้าที่สั่งซื้อเพื่อจัดส่งโดยเลือกและบรรจุสินค้า นอกจากนี้คุณยังเลือกพิมพ์บันทึกการจัดส่งเพื่อกับแนบไปกับคำสั่งซื้อได้เช่นกัน จากนั้นสิ้นสุดกระบวนการโดยทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าพร้อมจัดส่ง

 • พร้อมจัดส่ง: คำสั่งซื้อกำลังจะจัดส่งถึงปลายทางแล้วหรืออยู่ระหว่างการจัดส่ง คำสั่งซื้ออาจมีสถานะนี้หากได้พยายามจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อแต่ไม่สำเร็จ หลังจากส่งสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

 • จัดส่งแล้ว: หลังจากทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นจัดการแล้ว และกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อก็เป็นอันเสร็จสิ้น

จัดการใบสั่งจ่ายสินค้าในพื้นที่

ดูวิธีจัดการคำสั่งซื้อของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลการจัดส่งในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

จัดเรียงและกรองใบสั่งจ่ายสินค้า

จากรายการคำสั่งซื้อ คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อเพื่อดูใบสั่งจ่ายสินค้าในพื้นที่เท่านั้น

คลิกแท็บการจัดส่งในพื้นที่ที่ด้านบนของรายการคำสั่งซื้อของคุณเพื่อดูรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการและพร้อมจัดส่ง คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อจัดเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งได้

ดูคำแนะนำการจัดส่ง

ลูกค้าของคุณมีตัวเลือกในการเพิ่มคำแนะนำในการจัดส่งลงในคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งที่ตั้งในการจัดส่งและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่จะวางพัสดุไว้ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ต้องการดู

 3. ใต้คำแนะนำการจัดส่ง คุณสามารถอ่านคำแนะนำที่ลูกค้าแจ้งไว้ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

จัดเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่ง

หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อให้จัดส่งในพื้นที่แล้ว คุณหรือพนักงานต้องรวบรวมและบรรจุสินค้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกการจัดส่งเพื่อแนบไปกับคำสั่งซื้อได้

หลังจากที่เตรียมคำสั่งซื้อแล้ว ให้ทำเครื่องหมายว่าพร้อมจัดส่ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการสินค้าคงคลังของสินค้าหลังจากที่สั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ต้องการจัดการ

 3. คลิกเตรียมการจัดส่ง

 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการพิมพ์บันทึกการจัดส่ง ให้คลิกพิมพ์บันทึกการจัดส่ง

 5. เลือกและบรรจุสินค้าสำหรับการจัดส่ง

 6. คลิกทำเครื่องหมายว่าพร้อมจัดส่ง

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว

เมื่อจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว คุณต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งภายใน Shopify แล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและส่งสัญญาณให้แก่คุณและพนักงาน โดยแจ้งว่าจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว และไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว จะส่งการแจ้งเตือนไปให้ลูกค้าเพื่อทราบว่าสินค้าที่สั่งซื้อมาถึงแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ต้องการทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

 3. คลิกทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

ยกเลิกการจัดส่ง

เมื่อยกเลิกการจัดส่ง สถานะของคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนจากพร้อมจัดส่งเป็นยังไม่จัดการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกคำสั่งซื้อในรายการที่มีสถานะการจัดการว่าพร้อมจัดส่ง

 3. ในรายละเอียดการจัดการสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม ...

 4. คลิกยกเลิกการจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี