Odbiór w sklepie dla zamówień online

Możesz skonfigurować opcję umożliwiającą klientom odbiór zamówień online w sklepie detalicznym, na ulicy lub w dowolnej wybranej lokalizacji.

W tym celu musisz aktywować opcję odbioru w sklepie dla każdej lokalizacji, w której klienci mogą odebrać zamówienia.

Stawka wysyłki dla odbioru w sklepie jest ustawiona na opcjęDarmowa i nie można jej zmienić.

Każde zamówienie z odbiorem wymaga od Ciebie lub pracownika sprawdzenia, czy wszystkie pozycje są w magazynie. Po zweryfikowaniu każdej pozycji możesz wysłać klientowi powiadomienie, że zamówienie jest gotowe. Możesz również wydrukować dowód odbioru, aby dołączyć go do zamówienia.

Gdy klient przychodzi, aby odebrać zamówienie, musisz zmienić status zamówienia w Shopify z niezrealizowanego na zrealizowane. To sygnalizuje Tobie i Twoim pracownikom, że zamówienie zostało odebrane i nie jest wymagane dalsze działanie.

Możesz dodać instrukcje dotyczące odbioru, zarządzając preferencjami odnośnie do lokalizacji odbioru. Na przykład, możesz użyć opcji odbioru, aby zaoferować odbiór na ulicy. Jeśli klient złoży zamówienie online i przyjdzie do Twojego sklepu, może zadzwonić do Ciebie i odebrać zamówiony towar na zewnątrz sklepu.

Kwalifikowalność

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, aby użyć opcji odbioru, musisz mieć aktywowaną wysyłkę z wielu miejsc.

Jeśli masz pytania dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Doświadczenie w zakresie realizacji zakupu

Po aktywacji opcji odbioru w sklepie Twoi klienci mogą wybierać pomiędzy wysyłką i odbiorem w sekcji realizacji zakupu Metoda dostawy. Jeśli wybiorą opcję Odbiór, mogą wybrać lokalizację, w której chcą odebrać swoje zamówienie.

Klient nie może wybrać, aby część pozycji jednego zamówienia została wysłana, a część odebrana. Zamiast tego klient powinien złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli korzystasz z szablonu, który obsługuje możliwość odbioru, klient może sprawdzić, czy produkt jest dostępny do odbioru, zanim doda go do koszyka.

Przed skonfigurowaniem odbioru w sklepie

Przed zaoferowaniem odbioru w sklepie musisz wykonać następujące czynności:

Domyślnie, pozwolenie lokalizacji na realizację zamówień oznacza również, że dla zamówień online bez opcji odbioru mogą być pobierane zapasy z lokalizacji odbioru lub punktów sprzedaży detalicznej. Sprawdzaj swój priorytet realizacji i w razie potrzeby modyfikuj go. Jeśli dla danego produktu wybrana jest opcja Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów, wówczas dla lokalizacji bez zapasów można składać zamówienia do odbioru lokalnego.Możesz także skonfigurować lokalizację w taki sposób, aby realizowała tylko zamówienia do odbioru w sklepie.

Skonfiguruj odbiór w sklepie

Musisz włączyć opcję odbioru w sklepie dla każdej lokalizacji, w której klienci mogą odebrać zamówienia.

Konfiguracja obejmuje aktywację odbioru w sklepie, wybór oczekiwanego czasu odbioru, który jest wyświetlany klientom przy realizacji zakupu, oraz określenie wszelkich instrukcji odbioru w powiadomieniu o zamówieniu gotowym do odbioru.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Odbiór w sklepie kliknij opcję Skonfiguruj lub ikonę .

 3. W sekcji Twoje lokalizacje wybierz lokalizację, dla której chcesz skonfigurować odbiór w sklepie.

 4. Wybierz opcję Ta lokalizacja oferuje odbiór w sklepie.

 5. W sekcji Oczekiwana data odbioru wybierz z menu rozwijanego czas przetwarzania w przypadku odbioru w sklepie. Ta informacja będzie wyświetlana Twoim klientom. Ta informacja będzie wyświetlana Twoim klientom.

 6. W sekcji Powiadomienia o gotowości do odbioru zamówienia wprowadź instrukcje odbioru dla swoich klientów. To pole zastępuje wszelkie dostosowania wprowadzone w email_body zmiennej w szablonie Gotowe do odbioru.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi lokalizacji odbioru w sklepie

Z każdą lokalizacją odbioru w sklepie związane są następujące ustawienia:

 • Aktywacja lub dezaktywowanie odbioru w sklepie.
 • Określanie instrukcji lub informacji dotyczących odbioru, takich jak godziny otwarcia sklepu lub przypomnienie klientowi, aby zabrał kopię potwierdzenia zamówienia. Informacje są zawarte w powiadomieniu, które wysyła się podczas przygotowywania zamówienia do odbioru.
 • Wybór szacunkowego czasu odbioru, który pojawi się podczas realizacji zakupu przez klienta. Na przykład możesz wybrać Zwykle gotowe w ciągu 2 godzin.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Odbiór w sklepie kliknij ikonę .

 3. W sekcji Twoje lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz edytować.

 4. Zaktualizuj ustawienia odbioru w sklepie.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Lokalizacje, które realizują tylko zamówienia do odbioru w sklepie

Możesz skonfigurować lokalizację w taki sposób, aby realizowała tylko zamówienia do odbioru. Oznacza to, że lokalizacja nie będzie realizować zamówień wymagających wysyłki.

Uwagi

Zanim skonfigurujesz lokalizację w taki sposób, aby realizowała tylko zamówienia do odbioru, zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

 • Jeśli klient spróbuje wybrać metodę wysyłki przy realizacji zakupu produktu, który jest dostępny tylko w lokalizacji realizującej wyłącznie zamówienia do odbioru, otrzyma komunikat o błędzie informujący o tym, że wysyłka produktu jest niemożliwa.
 • Produkty, które wymagają wysyłki i produkty, które są przeznaczone tylko do odbioru, nie mogą znajdować się w tym samym koszyku. Jeśli klient podejmie próbę realizacji zakupu produktów obu typów, pojawi się komunikat o błędzie informujący, że zapas produktów został wyczerpany. Klienci muszą wykonać dwie oddzielne transakcje: jedną tylko dla produktów, dla których możliwa jest wysyłka, a drugą tylko dla produktów do odbioru.

Skonfiguruj lokalizację w taki sposób, aby realizowała tylko zamówienia do odbioru w sklepie

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Lokalizacje.
 2. Kliknij Dodaj lokalizację.
 3. Dodaj szczegóły lokalizacji, upewnij się, że włączona została opcja Realizuj zamówienia online z tej lokalizacji, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 4. Przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
 5. Dla każdej strefy wysyłki w każdym profilu wysyłki wykonaj następujące czynności:
  1. Obok profilu wysyłki kliknij Zarządzaj.
  2. W sekcji Miejsca nadania przesyłek kliknij opcję Pokaż szczegóły
  3. Kliknij opcję Zarządzaj obok utworzonej lokalizacji.
  4. Wybierz opcję Usuń stawki, kliknij Gotowe, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu lokalizacji może być niezbędne wskazanie, które produkty są dostępne dla każdej z lokalizacji.

Wyświetl swoim klientom możliwość odbioru

Niektóre szablony umożliwiają pokazanie klientom, czy produkt jest dostępny do odbioru w sklepie. Na każdej stronie produktu sekcja Możliwość odbioru wskazuje dostępność produktu oraz szacunkowe ramy czasowe dla odbioru.

Po aktywacji odbioru w sklepie na stronie produktu wyświetlana jest informacja, czy produkt jest dostępny do odbioru w jednej czy w kilku lokalizacjach odbioru w sklepie. Taka informacja jest wyświetlana tylko w przypadku produktów, które są przechowywane w co najmniej jednej lokalizacji odbioru, a w sekcji Wysyłka danych ich wariantu zaznaczono To jest produkt fizyczny.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Wybierz produkt.

 3. W obszarze Warianty wybierz wariant.

 4. W obszarze Wysyłka zaznacz pole To jest produkt fizyczny.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli odbiór w sklepie jest aktywowany tylko dla jednej lokalizacji, wówczas dla tej lokalizacji jest wyświetlana lokalizacja i możliwość odbioru. Klienci mogą kliknąć opcję Wyświetl informacje o sklepie, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji odbioru.

Jeśli masz aktywowany odbiór w sklepie dla więcej niż jednej lokalizacji, w sekcji Możliwość odbioru wyświetlana jest lokalizacja i możliwość odbioru dla jednego z Twoich sklepów. Klienci mogą kliknąć opcję Sprawdź dostępność w innych sklepach, aby sprawdzić dostępność produktu we wszystkich lokalizacjach, w których aktywowano odbiór.

Ta funkcja jest obecnie dostępna w szablonie Dawn i kilku płatnych szablonach w Shopify Theme Store.

Dostosuj wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi odbioru w sklepie

W ramach odbioru w sklepie do klientów wysyłane są automatycznie wiadomości e-mail ze statusem ich zamówienia.

Możesz dostosować do indywidualnych potrzeb domyślny tekst każdego powiadomienia.

Klienci, którzy zdecydują się na odbiór zamówienia, otrzymują następujące powiadomienia pocztą elektroniczną:

 • Potwierdzenie zamówienia
 • Gotowe do lokalnego odbioru
 • Odebrane przez klienta

Dostosuj powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia

Do szablonu e-maila z Potwierdzenie zamówienia możesz dodać treść związaną z odbiorem, wstawiając ją do następującej zmiennej liquid: {% if order.pickup_in_store? %}

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij Potwierdzenie zamówienia.
 3. W polu Temat e-maila wprowadź opisowy temat. In Treść e-maila wprowadź wiadomość e-mail.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj powiadomienie o gotowości do odbioru lokalnego

Możesz dostosować treść powiadomienia Zamówienie gotowe do odbioru lokalnego dla każdej lokalizacji.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Odbiór w sklepie kliknij ikonę .

 3. W sekcji Twoje lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Powiadomienia o gotowości do odbioru zamówienia wprowadź instrukcje odbioru dla swoich klientów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj powiadomienie o odbiorze przez klienta

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij opcję Odebrano przez klienta.
 3. W polu Temat e-maila wprowadź opisowy temat.
 4. W polu Treść e-maila wprowadź wiadomość e-mail.
 5. Naciśnij Zapisz.

Dodaj kafelek odbioru w sklepie na głównym ekranie

Jeśli dodasz kafelek odbioru w sklepie na głównym ekranie, możesz szybko znaleźć wszystkie zamówienia, które muszą zostać przygotowane do odbioru lub oznaczone jako odebrane.

Po dodaniu kafelka wyświetli się liczba zamówień, które muszą zostać przygotowane do odbioru. Możesz nacisnąć kafelek Odbiór w sklepie, aby zobaczyć zamówienia, które wymagają Twojej uwagi.

Kroki:

 1. Na ekranie Strona główna aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek.
 2. Przejdź do opcji Realizacja > Wyświetl zamówienia odbioru.
 3. Naciśnij Dodaj.
 4. Na ekranie Strona główna naciśnij Gotowe.

Aktywuj powiadomienia o odbiorze w sklepie

Możesz aktywować i dezaktywować powiadomienia push w Shopify POS na swoim urządzeniu informujące o otrzymaniu nowego zamówienia do odbioru w sklepie. Gdy powiadomienia są aktywowane, możesz nacisnąć powiadomienie, aby uruchomić workflow odbioru.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Naciśnij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować powiadomienia.

Przygotowanie zamówienia do odbioru

Gdy klient wybrał odbiór zamówienia i zakończył zakup, Twój pracownik lub Ty musisz zarezerwować towary dla zamówienia i powiadomić klienta, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

Możesz skonfigurować powiadomienie e-mail, aby otrzymywać informacje o złożeniu zamówienia przez klienta.

Zaznacz zamówienie jako odebrane

Po odebraniu zamówienia przez klienta zmień status zamówienia na Zrealizowane.

Dobrą praktyką jest również potwierdzenie nr-u zamówienia i nazwiska klienta, gdy przyjeżdża po odbiór zamówienia. Jeśli wydrukowałeś(-aś) dowód odbioru zamówienia, możesz zeskanować kod QR, aby wyszukać zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo