Zwroty i zwroty kosztów za pomocą Shopify POS

Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub część zamówienia na ekranie Zamówienia Shopify POS.

Pozycje, za które zwrócono koszty, są dodawane do zapasów przypisanej lokalizacji w aplikacji Shopify POS.

Zwróć zamówienie lub jego koszty, korzystając z Shopify POS

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Zamówienia.
 2. Naciśnij zamówienie na zwracany towar.
 3. Naciśnij Zwrot.
 4. Użyj + i -, aby wprowadzić ilość każdej pozycji, za którą są zwracane koszty.
 5. Naciśnij przycisk Dalej.
 6. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wybierz powód, aby wyświetlić listę opcji do wyboru na potrzeby dokonania zwrotu.

  • Jeśli klikniesz opcję Dalej po wyświetleniu się ekranu powodu zwrotu pojawi się monit o zaakceptowanie powodu zwrotu „Nieznany”. Do każdego powodu możesz opcjonalnie dodać uwagę.
  • Po wybraniu opcji Inny dla powodu zwrotu musisz podać powód. Powody zwrotów nie są wyświetlane dla zamówień, w których istnieją niezrealizowane pozycje. Zamiast nich dostępne jest pole dowolnego tekstu, w którym można wprowadzić uwagi dotyczące zwrotu kosztów.
 7. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, naciśnij opcję Zwróć do magazynu w tej lokalizacji, wyłącz opcję zwrotu do magazynu, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

 8. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Zwróć napiwki, aby zwrócić napiwki.

 9. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Zwróć koszty wysyłki, aby zwrócić koszty wysyłki.

 10. Opcjonalnie: Aktywuj opcję Zwróć na kartę prezentową, aby wydać klientowi kartę prezentową na kwotę zwrotu. Produkt typu karta prezentowa musi zostać opublikowany w kanale sprzedaży POS, aby ta opcja była dostępna.

 11. Jeśli klient użył kilku metod płatności, możesz podzielić zwrot między te same metody płatności, których używał klient. Naciśnij Edytuj w sekcji Kwota do zwrotu i wprowadź kwotę, którą chcesz zwrócić dla każdej metody płatności.

 12. Gdy będziesz gotowy(-a) do przetworzenia zwrotu, naciśnij opcję Zwrot kosztów.

 13. Opcjonalnie: Przekaż paragon klientowi.

 14. Naciśnij Gotowe.

Anuluj zamówienie za pomocą aplikacji Shopify POS

Jeśli zamówienie można anulować, przycisk Anuluj zamówienie jest wyświetlany przez maksymalnie 15 minut od jego umieszczenia. Po 15 minutach transakcje przetwarzają i rejestrują środki. Anulować można tylko zamówienia ze statusem Autoryzowane. Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania do anulowanych zamówień.

Obowiązują następujące ograniczenia dotyczące anulowania zamówień:

 • Anulowanie zamówień nie jest dostępne w Niemczech ani we Włoszech
 • Nie można anulować zamówień z płatnością podzieloną
 • Nie można anulować zamówień opłaconych za pomocą następujących metod płatności:

Kroki:

 1. Zamówienie można anulować na ekranie realizacji zakupu lub na ekranie Zamówienia:

  • Na stronie realizacji zakupu naciśnij Anuluj zamówienie.
  • Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Zamówienia, następnie wybierz zamówienie, które chcesz anulować i naciśnij Anuluj.
 2. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, naciśnij przycisk, aby zwrócić wszystkie pozycje do magazynu w tej lokalizacji, a następnie naciśnij opcję Nie zwracaj do magazynu.

 3. Naciśnij przycisk Dalej.

 4. Wybierz przyczynę anulowania zamówienia.

 5. Naciśnij opcję Potwierdź i przetwarzaj. Jeśli masz aktywowane zatwierdzenie przez menedżera a nie jesteś menedżerem, menedżer musi wprowadzić PIN. Następnie naciśnij przycisk strzałki, aby potwierdzić anulowanie.

 6. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo