Zapisywanie i odzyskiwanie koszyka Shopify POS

Jeśli klient musi wyjść przed sfinalizowaniem zakupu, ale chce wrócić, możesz zapisać koszyk, który zostanie zrealizowany później. Zapisanie koszyka umożliwia kontynuację innych zamówień bez utraty szczegółów bieżącego zamówienia. Po powrocie możesz pobrać zamówienie w Shopify POS.

Możesz dodać kafelek Wyświetl zapisany koszyk do swojej inteligentnej siatki, aby łatwo uzyskać dostęp do zapisanych koszyków klienta.

Dodaj przycisk Zapisz koszyk do swojej inteligentnej siatki

Jeśli musisz często zapisywać koszyki, możesz dodać przycisk Zapisz koszyk do swojej inteligentnej siatki w Shopify POS.

Kroki:

  1. W Shopify POS naciśnij przycisk Dodaj kafelek.

  2. Naciśnij Czynność.

  3. W sekcji KOSZYK znajdź opcję Wyświetl zapisane koszyki, a następnie naciśnij znajdujący się obok przycisk Dodaj +.

  4. Naciśnij Gotowe.

Zapisz koszyk do późniejszego odzyskania

Zapisanie koszyka jest przydatne, gdy klient jest przy kasie, ale musi na krótko wyjść, np. jeśli chce kupić inną pozycję, musi zadzwonić lub skorzystać z bankomatu. Podczas gdy tego klienta nie ma, możesz przyjąć inne zamówienia. Po powrocie klienta możesz otworzyć zapisany koszyk i dokończyć sprzedaż.

Zapisany koszyk jest dostępny tylko na urządzeniu, na którym został zapisany. Wszyscy pracownicy mają dostęp do wszystkich zapisanych koszyków na urządzeniu. Koszyki pozostają zapisane przez 24 godziny, dopóki nie zostaną pobrane lub dopóki nie wylogujesz się z aplikacji Shopify POS, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kroki:

  1. Dodaj profil klienta do koszyka.

  2. Na ekranie produktów i koszyka naciśnij przycisk Więcej czynności.

  3. W sekcji KOSZYK naciśnij opcję Zapisz koszyk

Możesz odzyskać ten koszyk, gdy będziesz gotowy(-a) do kontynuowania zamówienia.

Możesz rozpocząć nową transakcję w tym czasie.

Odzyskaj zapisany koszyk

  1. Na ekranie produktów i koszyka naciśnij przycisk Więcej czynności.

  2. W sekcji KOSZYK naciśnij opcję Wyświetl zapisane koszyki.

  3. Naciśnij koszyk, który chcesz odzyskać.

Jeśli na koniec dnia istnieją nieodzyskane koszyki, możesz wysłać je e-mailem klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo