Zapisywanie i odzyskiwanie koszyka Shopify POS

Jeśli klient musi wyjść przed sfinalizowaniem zakupu, ale chce wrócić, możesz zapisać koszyk, który zostanie zrealizowany później. Zapisanie koszyka umożliwia kontynuację innych zamówień bez utraty szczegółów bieżącego zamówienia. Po powrocie możesz pobrać zamówienie w Shopify POS.

Możesz dodać kafelek Wyświetl zapisany koszyk do swojej inteligentnej siatki, aby szybciej uzyskać dostęp do zapisanych koszyków klienta.

Dodaj przycisk Zapisz koszyk do swojej inteligentnej siatki

Jeśli musisz często zapisywać koszyki, możesz dodać przycisk Zapisz koszyk do swojej inteligentnej siatki w Shopify POS.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij przycisk Dodaj kafelek.
 2. Naciśnij Czynność.
 3. W sekcji KOSZYK znajdź opcję Wyświetl zapisane koszyki, a następnie naciśnij znajdujący się obok przycisk Dodaj +.
 4. Naciśnij Gotowe.

Zapisz koszyk do późniejszego odzyskania

Zapisanie koszyka jest przydatne, gdy klient jest przy kasie, ale musi na chwilę się oddalić, na przykład jeśli chce dokonać zakupu kolejnego produktu, musi zadzwonić lub skorzystać z bankomatu. Podczas nieobecności klienta możesz przyjmować inne zamówienia. Po powrocie klienta możesz otworzyć zapisany koszyk i dokończyć sprzedaż.

Zapisane koszyki mają następujące ograniczenia:

 • Zapisany koszyk jest dostępny tylko na urządzeniu, na którym został zapisany.
 • Każdy pracownik ma dostęp do wszystkich zapisanych koszyków na urządzeniu.
 • Jednocześnie można mieć zapisanych maksymalnie 50 koszyków.
 • Koszyki pozostają zapisane do momentu ich odzyskania lub do momentu wylogowania się z aplikacji Shopify POS, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Zmiana lokalizacji sklepu w aplikacji POS powoduje usunięcie wszystkich zapisanych koszyków.
 • Pozycje w zapisanym koszyku nie są zarezerwowane i są uznawane za część zapasów dostępnych do zakupu w sklepie online.

Kroki:

 1. Dodaj profil klienta do koszyka.
 2. Na ekranie produktów i koszyka naciśnij przycisk Więcej czynności.
 3. W sekcji KOSZYK naciśnij opcję Zapisz koszyk

Możesz odzyskać ten koszyk, gdy będziesz gotowy(-a) do kontynuowania zamówienia.

Możesz rozpocząć nową transakcję w tym czasie.

Odzyskaj zapisany koszyk

 1. Na ekranie produktów i koszyka naciśnij przycisk Więcej czynności.
 2. W sekcji KOSZYK naciśnij opcję Wyświetl zapisane koszyki.
 3. Naciśnij koszyk, który chcesz odzyskać.

Jeśli na koniec dnia istnieją nieodzyskane koszyki, możesz wysłać je e-mailem klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo