Thực hiện đơn hàng trực tuyến chọn giao hàng tận nơi

Trong ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới, bạn có thể quản lý đơn hàng giao tận nơi, chuẩn bị hàng để giao và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Để có thể quản lý đơn hàng trong Shopify POS, bạn cần thiết lập giao hàng tận nơi trong trang quản trị Shopify.

Quy trình làm việc và trạng thái giao hàng tận nơi

Khi bạn thực hiện đơn hàng giao tận nơi, đơn hàng sẽ trải qua các trạng thái đơn hàng sau:

 • Unfulfilled (Chưa thực hiện): Chưa bắt đầu chuẩn bị và thực hiện đơn hàng. Bước tiếp theo là chuẩn bị đơn hàng để giao bằng cách chọn và đóng gói mặt hàng. Bạn cũng có thể in phiếu giao hàng đi kèm đơn hàng. Để hoàn thành, đánh dấu đơn hàng là Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng).

 • Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng): Đơn hàng chuẩn bị được giao hoặc đã gửi đi để giao hàng. Đơn hàng cũng có thể có trạng này nếu đã cố gắng giao hàng, nhưng không giao hàng thành công. Sau khi giao đơn hàng, bước tiếp theo là đánh dấu đơn hàng là đã giao hàng.

 • Delivered (Đã giao hàng): Sau khi đánh dấu đơn hàng là đã giao hàng, trạng thái đơn hàng thay đổi thành Fulfilled (Đã thực hiện) và quy trình thực hiện hoàn tất.

Nếu cần hủy đợt giao hàng, bạn có thể thực hiện thao tác này trong trang quản trị Shopify.

Bật thông báo giao hàng tận nơi

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo đẩy từ Shopify POS trên thiết bị để cảnh báo khi bạn nhận được đơn giao hàng mới. Khi bật thông báo, bạn có thể chạm vào thông báo để bắt đầu quy trình giao hàng.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Notifications (Thông báo).

 2. Chạm vào công tắc bật/tắt để bật hoặc tắt thông báo.

Quản lý đơn hàng giao tận nơi

Tìm hiểu cách truy cập nhanh vào đơn hàng giao tận nơi từ Shopify POS.

Lọc đơn hàng giao tận nơi

Trên màn hình Đơn hàng, bạn có thể lọc các đơn hàng trực tuyến để xem tất cả đơn hàng giao tận nơi.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Trong mục SALE TYPE (LOẠI BÁN HÀNG), chạm vào Trực tuyến.

 3. Trong mục DELIVERY TYPE (LOẠI GIAO HÀNG), chạm vào Local delivery (Giao hàng tận nơi).

Thêm Ô lưới thông minh để thực hiện đơn hàng giao tận nơi

Thêm ô vào lưới thông minh để xem nhanh đơn hàng giao tận nơi cần thực hiện.

Chạm vào ô để xem danh sách đơn hàng giao hàng tận nơi Unfulfilled (Chưa thực hiện) và Ready for delivery (Sẵn sàng để giao hàng). Bạn có thể sử dụng danh sách này để chuẩn bị đơn hàng để giao.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô) trong lưới.

 2. Chạm vào Action (Thao tác).

 3. Trong mục THỰC HIỆN, chạm vào Thêm bên cạnh Xem đơn hàng giao tận nơi.

 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Xem hướng dẫn giao hàng

Khách hàng có tùy chọn thêm hướng dẫn giao hàng cho đơn hàng khi thanh toán. Những hướng dẫn này có thể giúp bạn tìm địa điểm giao hàng và cung cấp cho bạn thêm thông tin về địa điểm giao gói hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 1. Chạm vào đơn hàng bạn muốn mở.

 2. Cuộn đến Delivery instructions (Hướng dẫn giao hàng). Tại đây, bạn có thể đọc hướng dẫn do khách hàng để lại khi thanh toán.

Chuẩn bị đơn hàng để giao

Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trực tuyến để giao hàng tận nơi, bạn hoặc nhân viên cần thu thập và đóng gói các mặt hàng.

Ngoài ra, bạn có thể in phiếu giao hàng từ máy in biên lai để đính kèm vào đơn hàng. Bạn phải thiết lập máy in biên lai để có thể in phiếu giao hàng.

Khi chuẩn bị đơn hàng xong, bạn đánh dấu đơn hàng là sẵn sàng để giao hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 1. Chạm vào đơn hàng bạn muốn thực hiện.

 2. Chạm vào Prepare for delivery (Chuẩn bị để giao hàng).

 3. Không bắt buộc: Để in phiếu giao hàng, chạm vào Print delivery slip (In phiếu giao hàng).

 4. Chọn và đóng gói mặt hàng để giao.

 5. Chạm vào Mark as ready for delivery (Đánh dấu là sẵn sàng để giao hàng).

Đánh dấu đơn hàng là đã giao

Sau khi giao đơn hàng, bạn cần đánh dấu đơn hàng là đã giao. Điều này sẽ thay đổi trạng thái đơn hàng và là dấu hiệu cho bạn và nhân viên biết rằng đơn hàng đã được giao và không cần làm gì thêm.

Thao tác đánh dấu đơn hàng là đã giao cũng sẽ gửi thông báo cho khách hàng để họ biết đơn hàng đã đến.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 1. Chạm vào đơn hàng bạn muốn đánh dấu là đã giao hàng.

 2. Chạm vào Mark as delivered (Đánh dấu là đã giao).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí