จัดส่งจากร้านค้า

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่งโดยใช้ จัดส่งจากร้านค้า บน Shopify POS พนักงานค้าปลีกที่มีสิทธิ์สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อใช้ Shopify POS คุณสามารถพิมพ์บันทึกการจัดส่ง การซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง กำหนดการติดตาม และจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

ข้อกำหนด

จัดส่งจากร้านค้า

เมื่อใช้ Shopify POS คุณสามารถบรรจุคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่ง พิมพ์บันทึกการจัดส่ง ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง และกำหนดข้อมูลการติดตามเมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอนที่ 1: บรรจุคำสั่งซื้อ

หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีคำสั่งซื้อที่ต้องจัดการ คุณสามารถเริ่มดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้โดยค้นหาสินค้าจากคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณแล้วบรรจุสินค้า

ขั้นตอน:

 1. เมื่อใช้ Shopify POS ให้แตะ คำสั่งซื้อ
 2. แตะ การจัดส่ง > เตรียมการจัดส่ง
 3. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเตรียมการจัดส่ง
 4. แตะ เตรียมการจัดส่ง
 5. ในหน้าต่าง เตรียมการจัดส่ง ให้เลือกสินค้าที่คุณกำลังจัดส่งและจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือแตะ สแกน ใน Shopify POS เพื่อสแกนสินค้าระหว่างการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถออกและกลับมาที่การจัดการคำสั่งซื้อเมื่อใดก็ได้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น รายการสินค้าที่คุณเลือกเมื่อจัดการคำสั่งซื้อจะบันทึกลงในคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์บันทึกการจัดส่ง

หลังจากที่คุณได้บรรจุคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจัดการแล้ว คุณสามารถพิมพ์บันทึกการจัดส่งเพื่อรวมไว้ในการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. เมื่อใช้ Shopify POS ให้แตะ คำสั่งซื้อ
 2. แตะ การจัดส่ง > กำลังดำเนินการ
 3. แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์บันทึกการจัดส่ง
 4. แตะ เตรียมการจัดส่ง
 5. ในส่วน ขั้นตอนถัดไป ให้แตะ พิมพ์บันทึกการจัดส่ง
 6. ยืนยันรายละเอียดของการจัดการคำสั่งซื้อ แล้วแตะ พิมพ์
 7. แตะที่ จัดการรายการสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดข้อมูลการจัดส่ง

ก่อนที่คุณจะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการและจัดส่งแล้ว คุณต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง และกำหนดข้อมูลการติดตามให้กับคำสั่งซื้อ คุณสามารถดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จได้ด้วยสองวิธีใน Shopify POS:

 • คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้โดยใช้ Shopify Shipping ในแอป Shopify POS
 • คุณสามารถซื้อและพิมพ์ฉลากการจัดส่งโดยใช้ผู้ให้บริการจัดส่งจากภายนอก และป้อนหมายเลขติดตามพัสดุสำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี