Leverera från butik

Du kan distribuera ordrar som måste skickas med Leverera från butik i Shopify kassasystem. Detaljhandelspersonal med behörighet kan distribuera ordrar utan att använda Shopify-administratören. Med Shopify kassasystem kan du skriva ut följesedlar, köpa och skriva ut fraktsedlar, tilldela spårning och leverera från dina platser.

På den här sidan

Krav

Leverera från butik

Med Shopify kassasystem kan du packa ordrar som måste levereras, skriva ut följesedlar, köpa fraktsedlar och tilldela spårningsinformation när du distribuerar en order.

Steg 1: Packa ordern

Om din plats har en order som ska distribueras kan du börja med detta genom att hitta produkterna från ordern i din butik och packa dem.

Steg:

 1. Tryck på Ordrar i Shopify kassasystem.
 2. Tryck på Leverans > Förbered för leverans.
 3. Tryck på ordern som du vill förbereda för leverans.
 4. Tryck på Förbered för leverans.
 5. I fönstret Förbered för leverans väljer du de artiklar som du ska distribuera och leverera från din plats. Du kan även använda en streckkodsläsare eller trycka på Skanna i Shopify kassasystem för att skanna artiklar under distributionen.

Du kan när som helst lämna och återgå till distributionen av en order för att slutföra den. Artiklarna som du väljer när du distribuerar ordern sparas i ordern.

Steg 2: Skriv ut följesedel

När du har packat ordern som du vill distribuera kan du skriva ut en följesedel som ska ingå i leveransen.

Steg:

 1. Tryck på Ordrar i Shopify kassasystem.
 2. Tryck på Leverans > Pågående.
 3. Tryck på den order som du vill skriva ut en följesedel för.
 4. Tryck på Förbered för leverans.
 5. I avsnittet Nästa steg trycker du på Skriv ut följesedel.
 6. Bekräfta uppgifterna om distributionen och tryck på Skriv ut.
 7. Klicka på Leverera artiklar.

Steg 3: Tilldela leveransinformation

Innan du markerar ordern som distribuerad och levererad måste du köpa en fraktsedel och tilldela ordern spårningsinformation. Du kan slutföra distributionen på två olika sätt i Shopify kassasystem:

 • Du kan köpa och skriva ut en fraktsedel med hjälp av Shopify Shipping i appen Shopify kassasystem.
 • Du kan köpa och skriva ut en fraktsedel med hjälp av en tredjepartsfraktleverantör och manuellt ange orderns spårningsnummer.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis