Byte av en orderartikel

Med hjälp av Shopifys kassasystemsapp kan du byta en returnerad artikel mot en ny artikel. Om det finns en prisskillnad mellan de två artiklarna kan du hämta in eller betala ut skillnaden under bytet.

Steg:

 1. Tryck på Ordrar i Shopify POS-appen.
 2. Tryck på ordern för vilken du vill skapa ett byte.
 3. Tryck på Byte.
 4. På skärmen Välj objekt att returnera:

  1. Justera antalet artiklar som byts ut.
  2. Valfritt: Tryck på Åter i lager på denna plats för att stänga av alternativet. I annat fall läggs returnerade artiklar till i lagret för den tilldelade platsen för din kassasystemsenhet.
 5. Tryck på Nästa.

 6. På sidan Välj nya artiklar väljer du den nya produkten från produktlistan för att byta den returnerade artikeln mot denna. På sidan Nya objekt kan du också:

  1. Uppdatera kvantiteten för de nya valda artiklarna.
  2. Valfritt: Tryck på Lägg till fler artiklar om kunden vill fortsätta lägga till produkter i sin order.
  3. Valfritt: Tryck på alternativet Markera artikel som distribuerad för att notera att artikeln måste skickas till kunden vid ett senare tillfälle. En ny order kommer att skapas för artikeln/artiklarna.
  4. Valfritt: Tryck på Attribuera försäljning till personal för att associera en medarbetare med försäljningen av den nya artikeln.
 7. Tryck på Nästa när allt har lagts till.

 8. Granska Sammanfattning av byte:

  1. Valfritt: Tryck på Lägg till anteckning för att lägga till en anteckning om orsaken till bytet.
  2. Om det finns ett saldo kvar i avsnittet Belopp som ska betalas trycker du på Återbetalning eller Samla in och slutför transaktionen. Om det inte finns något saldo kvar trycker du på Byte.
 9. Valfritt: Skriv ut, e-posta eller skicka ett kvitto till kunden.

 10. Tryck på Klar för att slutföra bytet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis