Bytte en vare i bestillingen

Ved hjelp av Shopify POS-appen kan du bytte en returnert vare med en ny vare. Hvis det er forskjell i pris på de to varene, kan du innhente eller utbetale differansen under byttet.

Steg:

 1. Trykk på Bestillinger fra Shopify POS-appen.
 2. Trykk på bestillingen du vil opprette et bytte for.
 3. Trykk på Bytte.
 4. På skjermbildet Velg varer som skal returneres:

  1. Juster antall varer som byttes.
  2. Valgfritt: Trykk på Tilbakefør til lager ved denne lokalisasjonen for å deaktivere dette alternativet. Ellers vil returnerte varer legges til i lagerbeholdningen for den tilordnede lokalisasjonen på POS-enheten.
 5. Trykk på Neste.

 6. Velg det nye produktet som den returnerte varen skal byttes mot i produktlisten på skjermbildet Velg nye varer. På siden Nye varer kan du også:

  1. Oppdatere antallet av de(n) nye valgte varen(e).
  2. Valgfritt: Trykk på Legg til flere varer hvis kunden ønsker å legge til flere produkter i bestillingen.
  3. Valgfritt: Trykk på alternativet Merk vare som oppfylt for å merke at varen må sendes til kunden senere. En ny bestilling opprettes for varen(e).
  4. Valgfritt: Trykk på Tilskriv salg til personalmedlem for å knytte et personalmedlem til salget av den nye varen.
 7. Trykk på Neste når alt er lagt til.

 8. Gå gjennom byttesammendraget:

  1. Valgfritt: Trykk på Legg til merknad for å legge til en merknad om årsaken til byttet.
  2. Hvis det er en gjenværende saldo i seksjonen Beløp til forfall, trykker du på Refunder eller Innhent og fullfører transaksjonen. Hvis det ikke gjenstår noen saldo, trykker du på Bytt.
 9. Valgfritt: Skriv ut eller send kvitteringen til kunden på e-post eller som tekstmelding.

 10. Trykk på Ferdig for å fullføre byttet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis