Søke og filtrere bestillinger

Alle mobil-, butikk- og nettbestillinger vises i skjermbildet Bestillinger i Shopify POS. For å finne en bestemt bestilling, kan du bruke søkefunksjonen eller skanne strekkoden på en kvittering. Du kan også filtrere bestillingslisten for å bare vise bestillinger som oppfyller søkekriteriene.

I Shopify-administrator kan du søke etter POS-bestillinger per lokalisasjon og lagre bestillingsvisninger du bruker ofte.

Du kan søke etter en hvilken som helst bestilling fra Shopify POS-appen ved å bruke søkefunksjonen, eller ved å skanne strekkoden på en kvittering.

Søk med søkefunksjonen

I feltet Søk kan du søke etter en bestilling ved hjelp av et av følgende kriterier:

 • bestillings-ID
 • bestillingsvarenavn
 • kvitteringsnummer
 • kundenavnet
 • de siste fire sifrene på kredittkortet som er brukt

Trinn:

 1. Trykk på Bestillinger fra Shopify POS-appen.
 2. Trykk på forstørrelsesglassikonet.
 3. Legg til bestillingsinformasjonen du vil søke etter i feltet Søk, for eksempel bestillings-ID eller kundenavn.
 4. Trykk på en bestilling for å åpne den, eller trykk på for å gå tilbake til søkeskjermen.

Skann strekkoden på en kvittering

Etter at du har inkludert strekkoder på kvitteringsutskrifter, kan du skanne strekkodene til kvitteringer med en strekkodeskanner (kun 2D-versjon) eller enhetens kamera for å åpne samsvarende bestilling i Shopify POS.

Trinn:

 1. Trykk på Bestillinger fra Shopify POS-appen.
 2. Trykk på forstørrelsesglassikonet, og trykk deretter på strekkodeikonet til høyre for feltet Søk.
 3. Skann strekkoden til kvitteringen med enten strekkodeskanneren (kun 2D-versjon) eller frontkameraet på iPad-en. Hvis dette ikke fungerer, kan du manuelt angi kvitteringsnummeret fra kvitteringen.

Filtrer bestillinger

Filtre avgjør hvilke bestillinger som vises i listen Bestillinger på POS-enheten. Som standard filtrerer Shopify POS for bestillinger som er solgt i POS på den innloggede lokalisasjonen. Du kan endre filterne for å vise bestillinger som oppfyller andre kombinasjoner av kriterier.

Følgende filtre er tilgjengelige på skjermbildet Bestillinger:

Trinn:

 1. Trykk på Bestillinger fra Shopify POS-appen.
 2. Juster filterne Salgstype, Salgssted eller Leveringstype for å vise din ønskede kombinasjon av kriterier.
 3. Trykk på en bestilling for å åpne den, eller trykk på X for å tilbakestille til standardfilterne.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis