Søker etter bestillinger

Alle bestillinger på mobiltelefon, i butikk og på nett vises på Bestillinger-skjermen i Shopify POS. For å finne en bestemt bestilling kan du bruke søkefunksjonen eller skanne strekkoden til en kvittering.

I Shopify-administrator kan du søke etter POS-bestillinger etter lokalisasjon og lagre søkefiltre som du bruker ofte.

Søk etter en bestilling

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Bestillinger.

  2. Valgfritt: Fra seksjonene SALGSTYPE og SALGSSTED kan du angi filtre for bestillingssøk ved å velge salgstype (detaljhandel eller på nett) og salgssted (hvis butikken har flere steder) for bestillingen.

  3. Trykk på Søk etter hva som helst.

  4. I søkefeltet angir du bestillings-ID, varenavnet i bestillingen, kvitteringsnummer eller kundenavn. Bestillinger som samsvarer med søket, vises under søkefeltet.

  5. Trykk på en bestilling for å åpne den, eller trykk på for å gå tilbake til søkeskjermbildet.

Skann strekkoden til en kvittering

Etter at du har inkludert strekkoder på kvitteringsutskrifter, kan du skanne strekkodene til kvitteringer med en strekkodeskanner (kun 2D-versjon) eller enhetens kamera for å åpne samsvarende bestilling i Shopify POS.

  1. Bestillinger-skjermbildet trykker du på strekkodeikonet i øverste høyre hjørne.

  2. Skann strekkoden til kvitteringen med enten strekkodeskanneren (kun 2D-versjon) eller frontkameraet på iPad-en. Hvis dette ikke fungerer, kan du manuelt angi kvitteringsnummeret fra kvitteringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis