Shopify POS sepetinde vergi oranlarını düzenleme

Shopify POS uygulaması, cihazınıza atadığınız mağaza konumuna göre vergi uygular. Shopify yöneticinizde Shopify POS konumu için vergi oranını değiştirebilirsiniz.

Sepet vergi oranlarını açma veya kapatma

Not: Sepete ürün eklediğinizde Shopify POS, POS cihazına atanan konuma ait vergi oranlarını uygular.

Bir siparişteki tüm ürünlerin sepet vergi oranlarını açmak veya kapatmak için:

Ürün vergi oranlarını açma veya kapatma

Not: Sepete ürün eklediğinizde Shopify POS, POS cihazına atanan konuma ait vergi oranlarını uygular.

Bir siparişteki tek bir ürünün vergi oranını açmak veya kapatmak için:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene