Xác minh địa chỉ email

Để giúp bảo vệ trang quản trị Shopify, đảm bảo chủ cửa hàng và nhân viên đã xác minh địa chỉ email. Chủ cửa hàng chỉ có thể xác minh địa chỉ email của mình.

Bước:

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí