Znajdź ID wariantu

Identyfikatory wariantów są czasami potrzebne do dostosowania kodu szablonu, które są przeznaczone dla określonych wariantów produktu. Jeśli musisz znaleźć ID wariantu, możesz to zrobić w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

  2. Kliknij produkt, który ma wariant.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli masz tylko jedną lokalizację dla swojego sklepu, w sekcji Warianty na stronie szczegółów produktu kliknij Edytuj obok wariantu produktu. - Jeśli masz więcej niż jedną lokalizację dla swojego sklepu, w sekcji Warianty na stronie szczegółów produktu kliknij dany wariant produktu.

  1. Sprawdź adres URL na pasku adresu przeglądarki. Twój adres URL powinien być podobny do następującego przykładowego adresu URL:
https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567/variants/36485954240671

Numer występujący po /variants/ jest numerem ID wariantu. W tym przykładzie identyfikator wariantu to 36485954240671.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo