Znajdź ID wariantu

Identyfikatory wariantów są czasami potrzebne do dostosowania kodu szablonu, które są przeznaczone dla określonych wariantów produktu. Jeśli musisz znaleźć ID wariantu, możesz to zrobić w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

  2. Kliknij produkt, który ma wariant.

  3. W sekcji Warianty kliknij wariant produktu, dla którego chcesz wyświetlić ID wariantu produktu.

  4. Sprawdź adres URL na pasku adresu przeglądarki. Twój adres URL powinien być podobny do następującego przykładowego adresu URL:

https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671

Numer występujący po /variants/ jest numerem ID wariantu. W tym przykładzie identyfikator wariantu to 36485954240671.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo