Lägga till bilder i produktvarianter

Du kan lägga till bilder i dina produktvarianter för att låta dina kunder se hur varje variant av en produkt ser ut. Du kan antingen lägga till bilder som redan har lagts till i produkten, eller välja en ny bild som har sparats på din enhet.

Lägg till en bild till en ny variant

  1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

  2. Klicka på namnet på den produkt som du vill redigera.

  3. I avsnittet varianter klickar du på Lägg till variant.

  4. Klicka på Lägg till bild på variantinformationssidan när du skapar varianten.

  5. Välj en produktbild eller klicka på Lägg till fil för att lägga till en ny bild.

  6. Klicka på klar.

Lägg till bilder i befintliga varianter

Skydda dina bilder

Du kan inte hindra personer från att spara dina bilder på skärmen, men du kan använda en app från Shopify App Store för att lägga till en vattenstämpel.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis