Thêm hình ảnh cho mẫu mã sản phẩm

Bạn có thể thêm hình ảnh cho các mẫu mã sản phẩm để cho khách hàng xem mỗi mẫu mã của sản phẩm trông như thế nào. Bạn có thể thêm hình ảnh đã thêm cho sản phẩm, hoặc tải hình mới được lưu trên thiết bị của bạn.

Thêm ảnh cho mẫu mã mới

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

  2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

  3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Add variant (Thêm mẫu mã).

  4. Khi tạo mẫu mã, nhấp vào Add image (Thêm hình ảnh) trên trang thông tin chi tiết mẫu mã.

  5. Chọn hình ảnh sản phẩm hoặc nhấp vào Add file (Thêm tệp) để thêm hình ảnh mới.

  6. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thêm hình ảnh cho mẫu mã hiện có

Bảo vệ hình ảnh của bạn

Bạn không thể ngăn mọi người lưu hình ảnh trên màn hình của bạn, nhưng có thể sử dụng một ứng dụng từ Cửa hàng ứng dụng Shopify để thêm hình nền mờ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí