Thêm hình ảnh cho mẫu mã sản phẩm

Bạn có thể thêm hình ảnh vào mẫu mã sản phẩm để cho phép khách hàng xem từng mẫu mã sản phẩm. Bạn có thể thêm hình ảnh mới từ thiết bị hoặc chọn trong số những hình ảnh sản phẩm hiện có. Mẫu mã sản phẩm không hỗ trợ các loại phương tiện khác như mô hình 3D hoặc video và bạn chỉ có thể thêm một hình ảnh cho từng mẫu mã sản phẩm.

Thêm từng hình ảnh cho mẫu mã hiện có

Thêm hàng loạt hình ảnh cho mẫu mã hiện có

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

  2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

  3. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã bạn muốn thêm hình ảnh bằng hộp kiểm.

  4. Nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Thêm hình ảnh.

  5. Chọn hình ảnh sản phẩm trong số những hình ảnh hiện có hoặc nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên hình ảnh mới từ thiết bị.

  6. Nhấp vào Done (Đã xong).

  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bảo vệ hình ảnh của bạn

Bạn không thể ngăn mọi người lưu hình ảnh trên màn hình của bạn, nhưng có thể sử dụng một ứng dụng từ Shopify App Store để thêm hình nền mờ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí