Thay ảnh thu nhỏ cho phương tiện

Khi bạn thêm mô hình 3D và video cho sản phẩm, ảnh thu nhỏ dành cho mô hình và video sẽ được tạo tự động. Bạn có thể thay thế ảnh thu nhỏ mặc định bằng hình ảnh bạn chọn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

  2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

  3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào mô hình 3D hoặc video bạn muốn thay đổi hình thu nhỏ.

  4. Ở góc trên bên phải, nhấp vào và nhấp vào Replace thumbail (Thay hình thu nhỏ).

  5. Chọn nguồn hình ảnh, sau đó chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng.

  6. Sau khi đã thêm hình ảnh, nhấp vào X để thoát chế độ xem trước phương tiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí