การเปลี่ยนรูปภาพขนาดย่อสำหรับสื่อ

เมื่อคุณเพิ่มโมเดล 3 มิติและวิดีโอไปยังสินค้า ระบบจะสร้างรูปภาพขนาดย่อสำหรับทั้งสองอย่างนี้โดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพขนาดย่อตามค่าเริ่มต้นให้เป็นภาพที่คุณต้องการได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

  2. คลิกชื่อของสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

  3. ใต้สื่อ ให้คลิกที่โมเดล 3 มิติหรือวิดีโอที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปภาพขนาดย่อ

  4. ให้คลิก ที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกที่เปลี่ยนรูปภาพขนาดย่อ

  5. เลือกแหล่งที่มาของรูปภาพของคุณ แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้

  6. เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “x” เพื่อออกจากหน้าตัวอย่างสื่อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี