Lägg till produktmedia

Du kan lägga till högst 250 bilder, 3D-modeller eller videoklipp till en produkt. 3D-modeller och videoklipp har specifika värdbegränsningar baserat på din Shopify-plan. Du kan också direkt skanna och bygga en 3D-modell direkt i Shopifys mobilapp på kompatibla iOS enheter med 3D-skannerfunktionen.

Den första mediaartikeln för varje produkt kallas för den utvalda mediaartikeln eller huvudmediaartikeln. Huvudmediaartikeln visas på produktseriesidor, varukorgssidan, betalningssidan och startsidan. Du kan när som helst ändra huvudsaklig mediaartikel.

Lägg till media till dina produkter

Ändra din huvudsakliga produktmedia

Raderar din media

Du kan radera din media individuellt eller i bulk.

Radera media individuellt

Radera media i bulk

Videor och 3D-modeller

För att kunna visa 3D-modeller eller videoklipp i din webbshop måste du göra något av följande:

Begränsningar i hosting för video och 3D-modeller

Det finns en gräns för det totala antalet videoklipp och 3D-modeller med Shopify-värd som butiken kan ha för produkter och på sidan Filer. 3D-gränsen beror på vilken Shopify-plan butiken har:

Starter Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
250 250 1 000 5 000 Kontakta Shopify Plus-support

Lägga till produktmedia genom att använda metafält

Om du vill anpassa sättet som din produktmedia visas i din webbshop kan du använda metafält för att skapa ett metafält med filreferens för dina produkter. Metafält med filreferens stödjer uppladdning av bilder för att visa dina produkter eller alla andra filtyper som dina kunder kan ladda ner. Du kan visa JPEG-, PNG-, WEBP-, SVG-, HEIC- eller GIF-bilder i metafält i din webbshop. Ett metafält kan bara innehålla en fil åt gången.

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de filreferensmetafälten till ditt tema med temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify partner för att få hjälp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis