Podmínky pro automatické kolekce

V automatické kolekci můžete nastavit jednu nebo více podmínek pro automatickou kolekci. Produkty pak budou muset splňovat řadu podrobností, a to včetně názvu nebo typu produktu, štítků, ceny nebo stavu skladových zásob.

K 30. lednu 2019 mohou mít kolekce nejvýše 60 podmínek.

Pokud již máte kolekci s více než 60 podmínkami, můžete ji stále používat. Stávající podmínky můžete upravovat nebo mazat, ale dokud bude počet podmínek nad limitem, nebudete moct přidávat další.

Nastavte podmínky na základě názvu produktu, názvu varianty, typu nebo dodavatele produktu

Máte možnost přidat podmínku, která zahrne produkt do kolekce na základě názvu produktu, názvu varianty, typu nebo dodavatele. Můžete také vybírat z možností ve druhém rozevíracím seznamu a kontrolovat, jakým způsobem produkt musí odpovídat hodnotě podmínky zadané do třetího pole. Text, který zadáte do třetího pole, se porovná s vašimi produkty podle nastavení podmínky, přičemž budou odpovídající produkty zařazeny do kolekce. Podmínka není citlivá na velikost písmen.

Způsob, jakým musí produkt odpovídat zadané hodnotě podmínky, můžete vybrat z následujících nastavení:

je rovno Produkt musí odpovídat celé zadané hodnotě přesně.
není rovno Produkt nesmí odpovídat zadané hodnotě.
začíná Začátek názvu, typu nebo dodavatele produktu musí odpovídat zadané hodnotě.
končí Konec názvu, typu nebo dodavatele produktu musí odpovídat zadané hodnotě.
obsahuje Název, typ nebo dodavatel produktu musí obsahovat zadanou hodnotu. Musíš zadat hodnotu dlouhou alespoň tři znaky a hodnota nesmí začínat ani končit mezerou.
neobsahuje Název, typ nebo dodavatel produktu nesmí obsahovat zadanou hodnotu. Musíte zadat hodnotu dlouhou alespoň tři znaky, přičemž hodnota nesmí začínat ani končit na mezeru.

Příklad

Můžete nastavit následující podmínku tak, aby zahrnula pouze produkty, jejichž názvy končí výrazem limited edition:

 1. Vyberte Název produktu z prvního rozevíracího seznamu.
 2. Vyberte končí na z druhého rozevíracího seznamu.
 3. Zadejte limited edition.

Po nastavení této podmínky jsou do kolekce automaticky přidány produkty obsahující následující názvy:

 • T-shirt with logo, limited edition
 • Belt with silver buckle - special limited edition
 • 2018 Baseball Cap with Logo, Limited Edition

Produkty, které mají následující názvy nejsou zahrnuty v kolekci, protože jejich názvy nekončí na zadaný textový řetězec:

 • Limited edition T-shirt
 • Belt with silver buckle - limited edition 2018
 • 2018 Baseball Cap, Limited Ed.

Podmínky pro varianty

Pokud nastavíte podmínku pro produkt, který má varianty, pak tato podmínka vrátí hodnotu true v případě, že jakákoli varianta podmínku splní. To platí v případě výběru splnění všech podmínek i jakékoli podmínky.

Například předpokládejme, že máte produkt s pěti variantami. Čtyři z pěti variant jsou ve skladových zásobách, ale pátá skladem není. Pokud máte kolekci s podmínkou Inventory stock is greater than 0, pak bude produkt v kolekci zahrnut, protože podmínce odpovídá alespoň jedna z variant.

Nastavení podmínek podle štítků produktu

Máte možnost nastavit podmínku tak, aby zahrnovala produkty s určitým štítkem produktu. Když podmínka používá štítky produktů, musíte jako hodnotu podmínky zadat přesné znění štítku.

Jako příklad nastavte podmínku, která bude vybírat produkty označené štítkem accessories:

 1. Vyberte Štítek produktu z prvního rozevíracího seznamu.
 2. Vyberte je roven z druhého rozevíracího seznamu.
 3. Zadejte accessories.

Přestože můžete vytvářet štítky obsahující speciální znaky, nemusí tyto štítky fungovat správně při vyhledávání nebo v rámci podmínek v automatických kolekcích. Speciální znaky jsou ve štítcích buď ignorovány, případně jsou považovány za shodné.

Příklad: Předpokládejme, že máte pro automatickou kolekci nastavenou podmínku Štítek produktu je roven červené-nové. Do kolekce budou zahrnuty také následující štítky: red_new, red+new, red&new.

Více informací o štítcích nalezneš v kapitole Formáty štítků.

Nastavení podmínek podle ceny, hmotnosti nebo skladových zásob

Máte možnost přidat podmínku, která zahrne produkt do kolekce na základě ceny, původní ceny, hmotnosti nebo skladových zásob. Můžete zadat podmínku, která zahrne produkty odpovídající dané hodnotě přesně, případně produkty, které jsou větší nebo menší než zadaná hodnota:

je rovno Produkt musí odpovídat přesné hodnotě.
není rovno Produkt nesmí odpovídat hodnotě.
je větší než Produkt je větší než hodnota.
je menší než Produkt je menší než hodnota.

Například můžete vytvořit podmínku, která zahrne produkty s cenou 100 USD nebo nižší:

 1. Vyberte možnost Cena produktu z prvního rozevíracího seznamu.
 2. Vyberte je menší než z druhého rozevíracího seznamu.
 3. Zadejte $100.01.

Používání podmínek pro vícenásobný výběr

Produkty zahrnuté v kolekci můžete kontrolovat nastavením více než jedné výběrové podmínky. Můžete vybrat, zda produkty musí odpovídat všem podmínkám, aby byly zahrnuty v kolekci, nebo postačí, když splní jakoukoli podmínku.

Předpokládejme, že u kolekce nastavíte dvě následující podmínky:

 • Štítek produktu je roven shirt.
 • Cena je nižší než $100.01.

Pokud vyberete možnost všechny podmínky, pak budou zahrnuty pouze ty produkty, které jsou označeny štítkem shirt a zároveň stojí 100 USD nebo méně. Aby byl produkt do kolekce zahrnut, musí splnit obě podmínky.

Pokud zvolíte možnost jakákoli podmínka, pak budou zahrnuty ty produkty, které jsou buď označeny štítkem shirt, nebo stojí 100 USD a méně. Aby byl produkt do kolekce zahrnut, stačí, když splní jednu z podmínek.

Nastavení více podmínek k definování rozsahu

K zahrnutí produktů s cenou, hmotností nebo množstvím skladových zásob v daném rozsahu musíte použít více než jednu podmínku. Spodní hranice rozsahu je definována jednou podmínkou a horní hranice rozsahu je pak v další podmínce. Poté musíte vybrat možnost všechny podmínky, aby se zahrnuly pouze produkty spadající do daného rozsahu.

Například k nastavení kolekce obsahující produkty s cenovým rozsahem 50–150 USD je třeba nastavit následující dvě podmínky:

 1. Cena produktu je větší než $49.99.
 2. Cena produktu je menší než $150.01.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma