Příklady automatizovaných kolekcí

Prohlédněte si tyto příklady a zjistěte, jak můžete používat automatizované výběry pro své potřeby.

Příklad: Vytvoření prodejní kolekce

Máte možnost vytvořit automatizovanou kolekci k propagaci produktů, které mají výprodejovou cenu. Aby se ve vaší kolekci zobrazovaly pouze ty produkty, které jsou ve výprodeji, můžete pro kolekci nastavit podmínku, která bude zahrnovat produkty s původní cenou. Více informací o použití původní ceny k vytvoření výprodeje produktů najdete v sekci Nastavení prodejních cen.

Kroky:

Příklad: Vytvořte kolekci, která obsahuje produkty z jiných kolekcí

Kolekce vždy obsahují produkty. Nemůžete vytvořit kolekce kolekcí. Když ale použijete štítky produktu a automatizované podmínky kolekce, můžete vytvořit kolekci obsahující všechny produkty, které jsou v jiných kolekcích.

Jana provozuje obchod s oblečením, který také prodává opasky, klobouky a jiné doplňky. Chce tedy vytvořit kolekci pro opasky a kolekci pro klobouky. Chce také vytvořit kolekci obsahující všechny doplňky včetně opasků a klobouků. Díky vytvoření těchto kolekcí bude schopna zobrazit všechny související produkty ve svém online obchodě různým způsobem.

Začne vytvořením produktů a štítků pro jejich identifikaci:

Název produktu Produktový štítek
Kožený opasek opasek
Pletený opasek opasek
Slaměný klobouk klobouk
Sluneční klobouk klobouk
Panamský klobouk klobouk

Nyní vytvoří dvě automatizované kolekce, z nichž každá bude obsahovat jednu podmínku:

Název kolekce Stav
Opasky Štítek produktu je „opasek“
Klobouky Štítek produktu je „klobouk“

Nyní může Jana vytvořit další kolekci pro všechny doplňky tím, že použije více podmínek:

Podmínky pro kolekci

Kolekce, kterou nazvala Accessories, má dvě podmínky:

  • Product tag is equal to hat
  • Product tag is equal to belt

Je vybrána možnost jakákoli podmínka, což znamená, že do nové kolekce bude zahrnut každý produkt, který bude splňovat kteroukoli z těchto podmínek.

Pokud později přidá další typy doplňků, například šály, může je označit štítkem scarf a přidat podmínku Product tag is equal to scarf do své kolekce Accessories.

Po vytvoření kolekcí je Jana může ve svém online obchodě zobrazit a může aktualizovat navigaci ve svém online obchodě tak, aby byly kolekce propojeny s nabídkami.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma