Ví dụ về bộ sưu tập tự động

Xem lại những ví dụ này để tìm ý tưởng về cách sử dụng bộ sưu tập tự động cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Ví dụ: Tạo bộ sưu tập đang bán

Bạn có thể tạo bộ sưu tập tự động để làm nổi bật sản phẩm có giá ưu đãi. Để bộ sưu tập chỉ hiển thị các sản phẩm đang bán, bạn có thể đặt điều kiện cho bộ sưu tập để bao gồm các sản phẩm có giá Gốc. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng giá Gốc để bán sản phẩm, xem mục Đặt giá ưu đãi.

Các bước thực hiện:

Ví dụ: Tạo bộ sưu tập chứa sản phẩm từ bộ sưu tập khác

Bộ sưu tập luôn chứa sản phẩm. Bạn không thể tạo bộ sưu tập gồm các bộ sưu tập. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng thẻ sản phẩm và điều kiện của bộ sưu tập tự động, bạn có thể tạo một bộ sưu tập bao gồm tất cả sản phẩm thuộc bộ sưu tập khác.

Dung có một cửa hàng quần áo bán cả thắt lưng, mũ và các phụ kiện khác. Cô muốn tạo một bộ sưu tập cho thắt lưng và một bộ sưu tập cho mũ. Cô cũng muốn tạo một bộ sưu tập chứa tất cả các phụ kiện của mình, gồm tất cả thắt lưng và mũ. Nếu tạo những bộ sưu tập này, cô có thể trưng bày các sản phẩm liên quan bằng nhiều cách trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Cô bắt đầu bằng việc tạo sản phẩm, sau đó nhập thẻ để nhận biết từng sản phẩm:

Ví dụ về thẻ sản phẩm cần thêm
Tên sản phẩm Thẻ sản phẩm
Thắt lưng da thắt lưng
Thắt lưng dây bện thừng thắt lưng
Mũ rơm
Mũ rộng vành
Mũ Panama

Tiếp theo, cô tạo hai bộ sưu tập tự động, mỗi bộ sưu tập có một điều kiện duy nhất:

Ví dụ về điều kiện của bộ sưu tập tự động
Tên bộ sưu tập Điều kiện
Thắt lưng Thẻ sản phẩm bằng thắt lưng
Thẻ sản phẩm bằng mũ

Bây giờ, Dung có thể tạo một bộ sưu tập khác cho tất cả phụ kiện bằng cách sử dụng nhiều điều kiện:

Điều kiện cho bộ sưu tập

Bộ sưu tập mà cô đặt tên là Phụ kiện gồm hai điều kiện:

  • Thẻ sản phẩm bằng mũ
  • Thẻ sản phẩm bằng thắt lưng

Tùy chọn any condition (bất cứ điều kiện nào) được chọn nên sản phẩm đáp ứng một trong hai điều kiện đó sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập mới.

Sau đó, nếu thêm các loại phụ kiện khác, chẳng hạn như khăn choàng, cô có thể gắn thẻ phụ kiện bằng khăn choàng và thêm điều kiện Thẻ sản phẩm bằng khăn choàng vào bộ sưu tập Phụ kiện của mình.

Sau khi tạo các bộ sưu tập, Dung có thể hiển thị chúng trên cửa hàng trực tuyến của mình và có thể cập nhật điều hướng của cửa hàng trực tuyến để liên kết đến các bộ sưu tập từ menu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí