Thiết lập theo dõi hàng tồn kho (trang quản trị Shopify)

Để xem hoặc điều chỉnh mức hàng trong kho của một sản phẩm, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó. Sau khi thiết lập tính năng theo dõi, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho trong 90 ngày.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí